Powracam w kwietniu z najlepszymi ofertami jakie znalazłem w księganiach Helion, Onepress oraz Sensus. Przy generowaniu poniższych promocji korzystałem ze swojego projektu, który możecie znaleźć pod adresem https://lapksiazke.pl

Dla moich Czytelników przygotowałem specjalny algorytm generujący zestawienie, który nie jest dostępny pod wspomnianym powyżej adresem

Więcej o implementacji możecie przeczytać w artykule: Projekty - ŁapKsiążke.pl

Kategoria: Programowanie

TDD. Techniki programowania sterowanego testami

Autor: Dariusz Woźniak

Data wydania: 2018-06-29

Liczba stron: 328

Tablice informatyczne. PHP7

Autor: Marcin Lis

Data wydania: 2017-08-14

Liczba stron: 8

Jêzyk R. Kompletny zestaw narzêdzi dla analityków danych

Autor: Hadley Wickham, Garrett Grolemund

Data wydania: 2017-12-01

Liczba stron: 432

Projektowanie oprogramowania dla zupe³nie pocz±tkuj±cych. Owoce programowania. Wydanie V

Autor: Tony Gaddis

Data wydania: 2019-12-03

Liczba stron: 824

Responsive Web Design. Modernizacja witryny

Autor: Inayaili de León

Data wydania: 2017-05-26

Liczba stron: 144

Kategoria: Poradniki IT

Piêkny ¶wiat Minecrafta

Autor: James Delaney

Data wydania: 2017-06-08

Liczba stron: 112

Wszystko pod kontrol±. Gra w pracê i biznes zwany ¿yciem

Autor: David Allen

Data wydania: 2018-08-22

Liczba stron: 360

Anonimizacja i maskowanie danych wra¿liwych w przedsiêbiorstwach

Autor: Dariusz Nabywaniec

Data wydania: 2019-03-05

Liczba stron: 176

Bezpieczeñstwo defensywne. Podstawy i najlepsze praktyki

Autor: Lee Brotherston, Amanda Berlin

Data wydania: 2018-11-09

Liczba stron: 248

Firewall nie powstrzyma prawdziwego smoka, czyli jak zadbaæ o cyberbezpieczeñstwo. Przewodnik dla niefachowców. Wydanie III

Autor: Carey Parker

Data wydania: 2019-08-20

Liczba stron: 312

Kategoria: Software

Swift 4. Koduj jak mistrz. Wydanie IV

Autor: Jon Hoffman

Data wydania: 2018-10-05

Liczba stron: 344

Skrypty pow³oki systemu Linux. Receptury. Wydanie III

Autor: Clif Flynt, Sarath Lakshman, Shantanu Tushar

Data wydania: 2018-04-27

Liczba stron: 480

Systemy operacyjne. Architektura, funkcjonowanie i projektowanie. Wydanie IX

Autor: William Stallings

Data wydania: 2018-09-04

Liczba stron: 856

Mistrzowskie prezentacje. Slajdowy poradnik mówcy doskona³ego. Wydanie 2

Autor: Agata Rzędowska, Jerzy Rzędowski

Data wydania: 2017-12-18

Liczba stron: 192

ABC komputera. Wydanie XI

Autor: Piotr Wróblewski

Data wydania: 2017-12-08

Liczba stron: 424

Kategoria: Hardware

Minionki. Stwórz ciekawe projekty z klocków LEGO

Autor: Joachim Klang

Data wydania: 2018-01-12

Liczba stron: 80

LEGO Mindstorms EV3. Podstawy programowania. Æwiczenia z rozwi±zaniami

Autor: Henryk Brandys

Data wydania: 2020-03-17

Liczba stron: 296

TDD z wykorzystaniem C# 7. Programowanie sterowane testami

Autor: John Callaway, Clayton Hunt

Data wydania: 2019-09-10

Liczba stron: 360

Laura Ipsum. Niezwyk³a wêdrówka po Userlandii - przedziwnej krainie informatyki

Autor: Carlos Bueno

Data wydania: 2017-05-10

Liczba stron: 208

Ansible w praktyce. Automatyzacja konfiguracji i proste instalowanie systemów. Wydanie II

Autor: Lorin Hochstein, Rene Moser

Data wydania: 2018-04-17

Liczba stron: 352

Kategoria: Dzieci, młodzież i studenci

101 zabaw z klockami. Nauka matematyki poprzez zabawê. Podrêcznik dla rodziców i nauczycieli

Autor: Małgorzata Skura, Michał Lisicki

Data wydania: 2018-10-05

Liczba stron: 112

Dziwna matematyka. Podró¿ ku nieskoñczono¶ci

Autor: Agnijo Banerjee, David Darling

Data wydania: 2019-12-09

Liczba stron: 272