EFCore

AWS - 2022-06-20

AWS Lambda - Integracja usług (część II)

Rozdzielenie warstw aplikacji, wykorzystanie różnych technologii, przygotowanie kompletnej aplikacji.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2022-06-15

AWS Lambda - Integracja usług (część I)

Rozdzielenie warstw aplikacji, wykorzystanie różnych technologii, przygotowanie kompletnej aplikacji.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2022-06-10

AWS Lambda - API Gateway (dodatkowe parametry)

Pora na nieco bardziej skomplikowany przypadek użycia - tym razem przekażemy dodatkowy parametr.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2022-06-05

AWS Lambda - API Gateway

API Gateway pozwala na wywołanie funkcji Lambda wykorzystując adres HTTPS.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2022-05-31

Książki maja - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2022-05-20

AWS Lambda - Kinesis

Amazon Kinesis ułatwia zbieranie, przetwarzanie i analizowanie danych strumieniowych w czasie rzeczywistym.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2022-05-15

AWS Lambda - CloudTrail z funkcją Lambda

W tym wpisie skupimy się na usłudze pomagającej logować wszelkie działania wykonywane w konsoli AWS.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2022-05-10

AWS Lambda - SNS z funkcją Lambda

W tym wpisie skupimy się na usłudze powiadomień świadczonej w ramach AWS - dokonamy oczywiście integracji z funkcją Lambda.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2022-05-05

AWS Lambda - zaplanowanie zadania

Realizacja zaplanowaych zadań jest niezwykle częstym mechanizmem stosowanym w programowaniu - jak poradzi sobie Lambda?

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2022-04-30

Książki kwietnia - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2022-04-20

AWS Lambda - Lambda z DynamoDB

DynamoDB jako wyzwalacz dla funkcji Lambda w momencie dodawania, aktualizowania oraz usuwania danych.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2022-04-15

AWS Lambda - Lambda z S3

Przechodzimy do praktycznych przykładów: przygotujemy funkcję reagującą na dodanie pliku do S3.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2022-04-10

AWS Lambda - funkcja w C#

Tworzenie funkcji Lambda nie jest nam już obce - spójrzmy jak przygotować implementację w języku C#.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2022-04-05

AWS Lambda - CloudWatch: testowanie i metryki

CloudWatch to usługa pomagająca w rejestrowaniu wszystkich żądań kierowanych do funkcji. Ułatwia monitrowanie całego systemu.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2022-03-31

Książki marca - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2022-03-20

AWS Lambda - testowanie z poziomu konsoli oraz CLI

Sprawdźmy jak w praktyce wygląda testowanie funkcji z poziomu konsoli oraz CLI.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2022-03-15

AWS Lambda - tworzenie funkcji

Pora na utworzenie pierwszej funkcji Lambda, wdrożenie, przetestowanie oraz sprawdzenie dziennika zdarzeń.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2022-03-10

AWS Lambda - AWS CLI

AWS CLI jest narzędziem wiersza poleceń, które pomaga w pracy z usługami AWS.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2022-03-05

AWS Lambda - konfiguracja środowiska

W tym wpisie połączymy Visual Studio ze swoim kontem Amazon dzięki czemu będziemy deployować kod w prosty sposób.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2022-02-28

Książki lutego - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2022-02-25

AWS Lambda - wprowadzenie

Czym jest AWS Lambda? Z jakimi usługami potrafi się integrować? Jakie są popularne przypadki użycia?

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2022-02-20

AWS Lambda - czym będziemy się zajmować?

Zanim rozpoczniemy nową serię wpisów zrobimy małe przypomnienie w związku z wprowadzeniem do usług AWS.

Czytaj dalej...
.NET

ASP.NET Core - 2022-02-15

ASP.NET Core: Event Sourcing

Event Sourcing to przechowywanie każdej zmiany stanu w kolejności w jakiej wystąpiły w aplikacji.

Czytaj dalej...
.NET

ASP.NET Core - 2022-02-10

ASP.NET Core API: CQRS z wzorcem MediatR

W tym wpisie omówimy CQRS (z przykładową implementacją) oraz wzorzec mediatora.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2022-02-05

AWS - następne kroki

Podsumowanie serii wpisów, wstęp do kolejnego cyklu, książki w oczekiwaniu na nowe wpisy.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2022-01-30

Książki stycznia - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2022-01-20

AWS - Work Mail

Work Mail to zarządzana w chmurze usługa poczty elektronicznej i kalendarza.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2022-01-15

AWS - Machine Learning

Uczenie maszynowe to usługa, która pozwala na tworzenie aplikacji predykcyjnych za pomocą algorytmów oraz modeli matematycznych...

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2022-01-10

AWS - Kinesis

Amazon Kinesis ułatwia zbieranie, przetwarzanie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2022-01-05

AWS - RDS

Tym razem skupimy się na usłudze, która pozwala na tworzenie i dostęp do relacyjnej bazy danych.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2021-12-20

AWS - Route 53

Amazon Route 53 to wysoce dostępna i skalowalna usługa DNS (Domain Name System).

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2021-12-15

AWS - Auto Scaling

Auto Scaling to proces automatycznego skalowania instancji w górę lub w dół w zależności od zapotrzebowania.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2021-12-14

Kiermasz programisty

Kiermasz programisty - zbiór promocji na książki (oraz ebooki) programistycznie przecenione o nawet 50%. (Uwaga: ładownie kolekcji trwa kilka sekund.)

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2021-12-10

AWS - EBS

Amazon Elastic Block Store to system blokowej pamięci masowej służący do przechowywania trwałych danych.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2021-12-05

AWS - CloudFront

Pora na poznanie usługi, która pobiera dane z S3 i dystrybuuje je do wielu centrów danych

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2021-11-20

AWS - DynamoDB

DynamoDB to w pełni zarządzalna usługa bazodanowa NoSQL.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2021-11-15

AWS - S3

W tym wpisie zapoznamy się ze skalowalną, szybką i tanią usługą do przechowywania danych.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2021-11-10

AWS - Lambda

Lambda to niezwykle przydatna funkcja, która reaguje na różne zdarzenia w naszej aplikacji.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2021-11-05

AWS - VPC

VPC pozwala na korzystanie z zasobów AWS w wirtualnej sieci prywatnej.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2021-10-31

Książki października - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2021-10-20

AWS - EC2

EC2 (Elastic Compute Cloud) to usługa pozwalająca na dynamicznie zarządzanie zasobami obliczeniowymi w chmurze.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2021-10-15

AWS - konsola zarządzania usługami

Poznajmy konsole zarządzania usługami AWS, której będziemy używać na każdym kroku.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2021-10-10

AWS - tworzenie konta

Pora na utworzenie konta, zapoznanie się z identyfikatorami AWS, uproszczenie procesu logowania, itd.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2021-10-05

AWS - przykładowa architektura

W tym wpisie omówimy kilka podstawowych komponentów architektury AWS.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2021-09-30

Książki września - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2021-09-20

AWS - Cloud Computing

Czym jest Cloud Computing? Rodzaje chmur obliczeniowych. Modele usług w chmurze. Zalety i wady rozwiązania.

Czytaj dalej...
EFCore

AWS - 2021-09-18

AWS - wprowadzenie

Rozpoczynamy nowy cykl wpisów - tym razem poznamy usługi, które oferuje nam Amazon Web Services.

Czytaj dalej...
Aktualności

Aktualności - 2021-09-15

Aktualności

Zmiany na blogu związane z nagłówkiem artykułów, mała prośba dotycząca reklam pionowych oraz wsparcie bloga w postaci 'Postaw Kawę'.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-09-10

EF Core - polecenia migracji

Szybkie spojrzenie na polecenia dostępne dla konsoli menadżera pakietów oraz dotnet CLI.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-09-05

EF Core - migracje

Migracje pozwalają na zachowanie spójności pomiędzy modelem EF Core a bazą danych.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2021-08-29

Książki sierpnia - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-08-20

EF Core - mechanizm logowania

Mechanizm logowania i rejestrowania poufnych wartości do których zaliczamy parametry tworzonych poleceń.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-08-15

EF Core - procedury składowane

Wykorzystanie metod FromSqlRaw oraz FromSqlInterpolated w celu wykonywania procedur oraz poleceń.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-08-10

EF Core - nieprzetworzone zapytania SQL

Wykonywanie nieprzetworzonych zapytań SQL dzięki metodzie FromRawSQL.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-08-05

EF Core - TrackGraph

W tym wpisie wykorzystamy metodę TrackGraph w celu własnoręcznego zarządzania stanem EntityState.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2021-07-30

Książki lipca - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-07-20

EF Core - odłączone encje vs EntityState

Omówienie zmian stanu EntityState dla encji głównej oraz podrzędnych w scenariuszu rozłączonym.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-07-15

EF Core - właściwości cienia

W tym wpisie poznamy niezwykle przydatne Shadow Properties, tj. właściwości cienia.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-07-10

EF Core - ChangeTracker

Klasa ChangeTracker pozwala na śledzenie stanu każdej encji w obrębie tego samego kontekstu.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-07-05

EF Core - scenariusz rozłączenia: DELETE

Omówienie operacji DELETE na bazie scenariusza rozłączonego.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2021-06-29

Książki czerwca - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-06-20

EF Core - scenariusz rozłączenia: UPDATE

Omówienie operacji UPDATE na bazie scenariusza rozłączonego.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-06-15

EF Core - scenariusz rozłączenia: INSERT

Omówienie operacji INSERT na bazie scenariusza rozłączonego.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-06-10

EF Core - scenariusz rozłączenia

Omówienie scenariusza rozłączonego w którym kontekst nie jest świadomy o zmianach zachodzących na encjach.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-06-05

EF Core - Fluent API: relacja wiele do wielu

Konfiguracja relacji wiele do wielu w oparciu o Fluent API.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2021-05-30

Książki maja - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-05-15

EF Core - Fluent API: relacja jeden do jednego

Konfiguracja relacji jeden do jednego w oparciu o Fluent API.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-05-10

EF Core - Fluent API: relacja jeden do wielu

Konfiguracja relacji jeden do wielu w oparciu o Fluent API.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-05-05

EF Core - Fluent API

W tym wpisie poznamy możliwości konfiguracyjne, które oferuje Fluent API oraz poznamy udostępnione metody.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-05-05

EF Core - konfiguracje

Przechodzimy do omówienia różnych sposobów konfiguracji klas domenowych: Data Annotations oraz Fluent API.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2021-04-30

Książki kwietnia - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-04-20

EF Core - lazy loading

Lazy Loading - odroczenie ładowania danych do momentu w którym są nam rzeczywiście potrzebne.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-04-15

EF Core - zapytania

W tym wpisie poznamy sposoby na tworzenie złożonych zapytań: Eager Loading, Include, ThenInclude oraz zapytania projekcyjne.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-04-10

EF Core - relacja jeden do jednego

Kolejny wpis to omówienienie automatycznego tworzenia relacji jeden do jednego na bazie domyślnej konwencji.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-04-05

EF Core - relacja jeden do wielu

W tym wpisie poznamy 4 konwencje, które pozwalają na automatyczne budowanie relacji jeden do wielu.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2021-03-31

Książki marca - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-03-20

EF Core - konwencje

Konwencje to zbiór domyślnych reguł na bazie których EF buduje schemat bazy danych.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-03-15

EF Core - operacje na bazie danych

Na bazie przygotowanego w poprzednim wpisie modelu przetestujemy wykonywanie operacji: INSERT, UPDATE oraz DELETE

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-03-10

EF Core - podejście code-first

Tym razem omówimy podejście code first, utworzymy model, klasę kontekstową oraz dokonamy migracji.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-03-05

EF Core - DbContext

DbContext - klasa kontekstowa EF, która reprezentuje sesje z bazą danych.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2021-02-28

Książki lutego - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-02-20

EF Core - podejście database-first

Zaczniemy od podejścia database-first, które ułatwi nam zapoznanie się z klasą kontekstową oraz wygenerowanymi modelami.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-02-15

EF Core - instalacja

Rozpoczęcie pracy z frameworkiem wiąże się z poznaniem i instalacją odpowiednich paczek.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-02-10

EF Core - zaczynamy

EF Core: krótka historia, spojrzenie w przyszłość, podejścia projektowe, porównanie z EF 6.

Czytaj dalej...
EFCore

Entity Framework Core - 2021-02-05

Entity Framework - wprowadzenie

Wpis wprowadzający do szeroko rozumianej technologii Entity Framework.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2021-01-30

Książki stycznia - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2021-01-10

SQL - podzapytania

Zapytania podrzędne/podzapytania są specjalnym rodzajem zapytań używanym wewnątrz klauzuli WHERE.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2021-01-05

SQL - widoki

Widoki pozwalają na tworzenie wirtualnych tabel w których możemy przechowywać dane w sposób uporządkowany.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2020-12-20

SQL - INDEX

Tworzenie indeksów pozwala na poprawę wydajności bazy danych. Nieumiejętne wykorzystanie może jednak prowadzić do odwrotnego efektu...

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2020-12-15

Świąteczne Kodowanie

Świąteczne kodowanie - zbiór promocji na książki (oraz ebooki) programistycznie przecenione o nawet 50%. (Uwaga: ładownie kolekcji trwa kilka sekund.)

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2020-12-15

SQL - NULL

W tym wpisie zajmiemy się omówieniem wartości NULL, która jest bardzo istotnym konceptem języka SQL.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2020-12-10

SQL - UNION

Polecenie UNION pozwala na łączenie zbiorów z usunięciem duplikatów. UNION ALL łączy oba zbiory.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2020-12-05

SQL - kopiowanie tabel

Klonowanie/Kopiowanie tabel pozwala na przeprowadzanie testów na duplikatach tabel zamiast ich oryginalnych reprezentacjach.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2020-11-30

Książki listopada - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2020-11-20

SQL - JOIN

W tym wpisie wykorzystamy aliasy w praktyce - dokonamy łączenia kilku tabel przy użyciu polecenia JOIN.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2020-11-15

SQL - Alias

Niezwykle użyteczna funkcjonalność języka SQL, która pozwala na tymczasową zmianę nazwy danej tabeli.

Czytaj dalej...
.NET

.NET 5 - 2020-11-13

.NET 5 - ważny krok w kierunku ujednolicenia platformy .NET

10 listopada 2020 roku Microsoft udostępna platformę .NET 5.0.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2020-11-10

SQL - ograniczenia

Pierwszy wpis dotyczący nieco bardziej skomplikowanych zagadnień dotyczących języka SQL - zaczynamy od ograniczeń.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2020-11-05

SQL - DELETE

Pora na ostatnie polecenie, którego nauczymy się w ramach startu z językiem SQL. Skupmy się na klauzuli DELETE.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2020-10-30

Książki października - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2020-10-20

SQL - UPDATE

Po dodaniu nowego rekordu do naszej tabeli przyszła pora na jego aktualizację. Tym razem zapoznamy się z klauzulą UPDATE.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2020-10-15

SQL - INSERT

Pobieranie, filtrowanie czy grupowanie danych nie sprawia nam już żadnych problemów. Spróbujmy zatem dodać swój własny rekord.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2020-10-10

SQL - DISTINCT

W tym wpisie wykorzystamy klauzulę DISTINCT w celu zwrócenia unikalnych rekordów.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2020-10-05

SQL - TOP/LIKE/HAVING

Tym razem skupimy się na trzech kolejnych klauzulach: TOP, LIKE oraz HAVING.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2020-09-30

Książki września - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2020-09-20

SQL - ORDER BY/GROUP BY

ORDER BY: sortowanie zwracanych wyników wyszukiwania. GROUP BY: grupowanie zwracanych wyników wyszukiwania.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2020-09-15

SQL - WHERE

WHERE - jak zawęzić kryteria wyszukiwania w bazie danych? Odpowiedzią jest instrukcja WHERE.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2020-09-10

SQL - SELECT

SELECT - fundamentalna instrukcja języka SQL, która jest podstawą niemal wszystkich innych zapytań.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2020-09-05

SQL - CREATE/ALTER/DROP TABLE

Kolejnym krokiem związanym ze składnią SQL jest dodanie, zmodyfikowanie oraz skasowanie tabeli.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2020-08-31

Książki sierpnia - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2020-08-20

SQL - CREATE/DROP DATABASE

Przechodzimy do długo wyczekiwanej praktyki - w tym wpisie poeksperymentujemy z poleceniem CREATE/DROP DATABASE.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2020-08-15

SQL - operatory

Operatorów w języku SQL używamy do zdefiniowania warunków instrukcji oraz dokonania ich połączeń.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2020-08-10

SQL - typy danych

Krótkie omówienie typów danych dostępnych w języku SQL z którymi mamy styczność w tabelach, zmiennych i wyrażenianiach.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2020-08-05

SQL - składnia

W tym wpisie spojrzymy na najpopularniejsze zapytania jakie oferuje nam język SQL.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2020-07-30

Książki lipca - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2020-07-20

SQL - bazy danych

Zaznajomieni z koncepcją RDBMS zapoznamy się z trzema najpopularniejszymi systemami zarządzania relacyjnymi bazami danych.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2020-07-10

SQL - RDBMS: część 2

W drugiej części skupiamy się na nieco bardziej skomplikowanych zagadnieniach: ograniczenia, integralność oraz normalizacja.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2020-07-10

SQL - RDBMS: część 1

W pierwszej części omawiamy podstawowe pojęcia takie jak: RDBMS, tabele, pola, rekordy, kolumny, 'wartość' NULL.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2020-07-05

SQL - wprowadzenie

Rozpoczynamy nowy cykl wpisów. Tym razem skupimy się na języku SQL co pozwoli nam dążyć do bycia Full Stack Developerem.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2020-06-29

Książki czerwca - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
.NET

ASP.NET Core - 2020-06-20

ASP.NET Core: Twilio SMS API

W tym artykule wyślemy swój pierwszy sms z aplikacji ASP.NET Core przy wspiarciu serwisu Twilio.

Czytaj dalej...
.NET

ASP.NET Core - 2020-06-15

ASP.NET Core: Snake

W ramach odskoczni od 'normalnych' wpisów przygotujemy pierwszą grę w oparciu o JavaScript

Czytaj dalej...
Visual

Visual Studio - 2020-06-10

Visual Studio 2019 - 5 przydatnych wtyczek

W tym wpisie poznamy 5 użytecznych wtyczek dostępnych w środowisku Visual Studo 2019.

Czytaj dalej...
Wzorce

Wzorce projektowe - 2020-06-08

Wzorce projektowe - Łańcuch Odpowiedzialności

W tym wpisie skupimy się na jednym z prostszych wzorców projektowych jakim jest Łańcuch Zobowiązań.

Czytaj dalej...
.NET

Konferencje - 2020-06-07

Konferencje: Microsoft Build 2020

Podsumowanie konferencji Microsft Build 2020 z perspektywy programisty .NET.

Czytaj dalej...
.NET

ASP.NET Core - 2020-06-05

ASP.NET Core: odswieżanie widoku po zapisaniu zmian

Runtime compilation - automatyczne odświeżanie widoku po zapisaniu zmian w pliku *.cshtml

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2020-05-30

Książki maja - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
.NET

ASP.NET Core - 2020-05-20

ASP.NET Core: konfiguracja Font Awesome

W artykule spojrzymy na działanie 'Client-Side Library' oraz wykorzystamy bibliotekę Font Awesome.

Czytaj dalej...
Wzorce

Wzorce projektowe - 2020-05-17

Wzorce projektowe - Kompozyt

Tematem tego wpisu jest omówienie strukturalnego wzorca projektowego jakim jest Kompozyt.

Czytaj dalej...
Projekty

Ankieta - 2020-05-15

Ankieta

Krótka ankieta mająca wpływ na kierunek rozwoju bloga.

Czytaj dalej...
ASP.NET

ASP.NET - 2020-05-10

ASP.NET 5 - nazewnictwo

Krótki wpis dotyczący nazewnictwa technologii, który na blogu powinien pojawić się jakiś czas temu.

Czytaj dalej...
ASP.NET

ASP.NET - 2020-05-05

ASP.NET MVC: Newsletter

Tym razem sami spróbujemy napisać Newsletter - nie korzystamy z zewnętrznych rozwiązań.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2020-04-30

Książki kwietnia - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
Visual

Visual Studio - 2020-04-29

Visual Studio 2019 - 12 sposobów na zwiększenie produktywności

Zanim zaczniemy naszą przygodę z .NET 5 warto lepiej zaznajomić się z narzędziem Visual Studio 2019.

Czytaj dalej...
Wzorce

Wzorce projektowe - 2020-04-20

Wzorce projektowe - Budowniczny

W tym wpisie poruszamy temat wzorca projektowego 'Budowniczny', który należy do grupy wzorców konstrukcyjnych.

Czytaj dalej...
.NET

.NET 5 - 2020-04-15

.NET 5 - wprowadzenie

Jaka jest przyszłość platformy .NET? Spróbuje odpowiedzieć na to pytanie.

Czytaj dalej...
Wiersz

Wiersz poleceń - 2020-04-05

Wiersz poleceń: 12 podstawowych komend, które warto znać

W tym wpisie omówimy 12 podstawowych poleceń wiersza poleceń, które warto znać.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2020-03-29

Książki marca - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
ASP.NET

ASP.NET - 2020-03-20

ASP.NET MVC: SEO i meta znaczniki

Wraz z zakończeniem cyklu wpisów o Angularze skupimy się nieco na optymalizacji SEO witryny.

Czytaj dalej...
Angular

Angular - 2020-03-15

Angular 8: Integracja z .NET Core (część 2)

W tej części połączymy API z front-end'em przygotowanym w Angularze.

Czytaj dalej...
Angular

Angular - 2020-03-15

Angular 8: Integracja z .NET Core (część 1)

Rozpoczynamy proces integracji Angulara z API utworzonym w technologii .NET Core

Czytaj dalej...
Angular

Angular - 2020-03-05

Angular 8: routing

Tym razem omówimy niezwykle istotne zagadnienie jakim jest routing.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2020-02-29

Książki lutego - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
Angular

Angular - 2020-02-25

Angular 8: formularze

W tym obszernym wpisie porównamy dwa rodzaje formularzy dostępne w Angularze.

Czytaj dalej...
Angular

Angular - 2020-02-20

Angular 8: two-way data binding

Tematem tego wpisu jest omówienia wiązania typu: two-way data binding

Czytaj dalej...
Angular

Angular - 2020-02-15

Angular 8: event binding

Tematem tego wpisu jest omówienia wiązania typu: event binding

Czytaj dalej...
Angular

Angular - 2020-02-10

Angular 8: string interpolation

Tematem tego wpisu jest omówienia wiązania typu: string interpolation

Czytaj dalej...
Angular

Angular - 2020-02-05

Angular 8: property binding

Tematem tego wpisu jest omówienie wiązania typu: property binding

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2020-01-30

Książki stycznia - najlepsze promocje

Zbiór najlepszych promocji (aktualnych w dniu publikacji) na książki specjalistyczne z księgarni: Helion, Onepress, Senus.

Czytaj dalej...
Angular

Angular - 2020-01-25

Angular 8: wiązanie danych

Niezwykle istotnym zagadaniem w Angularze jest wiązanie danych - w tym wpisie spojrzymy na różne typy wiązań.

Czytaj dalej...
Angular

Angular - 2020-01-20

Angular 8: dyrektywa ngSwitch

Skupimy się na dyrektywie ngSwitch - omówimy składnie, przeanalizujemy zastosowanie oraz różne przypadki użycia.

Czytaj dalej...
Angular

Angular - 2020-01-15

Angular 8: dyrektywa ngFor

Skupimy się na dyrektywie ngFor - omówimy składnie, przeanalizujemy zastosowanie oraz różne przypadki użycia.

Czytaj dalej...
Angular

Angular - 2020-01-10

Angular 8: dyrektywa ngIf

Skupimy się na dyrektywie ngIf - omówimy składnie, przeanalizujemy zastosowanie oraz różne przypadki użycia.

Czytaj dalej...
Angular

Angular - 2020-01-05

Angular 8: dyrektywy

Prześledzimy podział dyrektywy oraz najważniejsze z nich - wpis potraktujemy jako wstęp do kolejnych artykułów.

Czytaj dalej...
Angular

Angular - 2019-12-30

Angular 8: architektura

W tym wpisie omówimy kluczowe cechy Angulara 8. Każdy aspekt będzie omówiony w osobnym podrozdziale artykułu.

Czytaj dalej...
Angular

Angular - 2019-12-26

Angular 8: komponenty

Odchodzimy od domyślnej struktury folderów w projekcie - wprowadzamy zmiany i dodajemy nowe komponenty.

Czytaj dalej...
Angular

Angular - 2019-12-21

Angular 8: ładowanie aplikacji

Zanim pójdziemy dalej musimy prześledzić sposób ładowania aplikacji by w przyszłości nie mieć problemów z dodawaniem nowych komponentów.

Czytaj dalej...
Angular

Angular - 2019-12-16

Angular 8: pierwsza aplikacja

Długo wyczekiwany wpis - utworzenie pierwszej aplikacji Angular 8.

Czytaj dalej...
Angular

Angular - 2019-12-11

Angular 8: instalacja

Ten wpis przybliży nas do utworzenia pierwszej aplikacji w Angular 8 - zainstalujemy niezbędne narzędzia.

Czytaj dalej...
Angular

Angular - 2019-12-06

Angular 8: główne cechy

W tym wpisie omówimy kluczowe funkcjonalności wprowadzone lub/i zaktualizowane w Angular 8.

Czytaj dalej...
Angular

Angular - 2019-12-01

Angular 8: zaczynamy

Angular 8: rozpoczynamy naszą nowę przygodę.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2019-11-28

Książka listopada - Legendarny osobomiesiąc - opowieści o inżynierii oprogramowania

Książka, którą zdecydowałem się przeczytać przez rozpoczęciem prac na kolejnym systemem typu enterprise.

Czytaj dalej...
Angular

Angular - 2019-11-23

Angular - wprowadzenie: część IV

W tej części wpisu skupiamy się na architekturze Wielu Klientów i współdzielenia kodu.

Czytaj dalej...
Angular

Angular - 2019-11-16

Angular - wprowadzenie: część III

W tej części wpisu skupiamy się na architekturze Klient-Serwer.

Czytaj dalej...
.NET

ASP.NET Core - 2019-11-12

ASP.NET Core – Google Maps: Geocoding

Tym razem skupimy się na zamianie adresów na postać współrzędnych geograficznych, które mogą zostać naniesione na mapę w postaci znaczników.

Czytaj dalej...
Angular

Angular - 2019-11-09

Angular - wprowadzenie: część II

W tej części wpisu skupiamy się na architekturze all-in-one.

Czytaj dalej...
Angular

Angular - 2019-11-02

Angular - wprowadzenie: część I

Wprowadzenie do nowej serii artykułów dotyczących Angulara i jego stosu technologicznego.

Czytaj dalej...
Projekty

Ankieta - 2019-10-27

Ankieta

Ankieta skierowana do Was, Drodzy Czytelnicy, której celem jest podsumowanie prawie 4 lat działania bloga.

Czytaj dalej...
.NET

.NET Core - 2019-10-26

.NET Core: tworzenie dokumentów PDF

W tym wpisie skupimy się na tworzeniu dokumentów PDF przy użyciu biblioteki IronPdf.

Czytaj dalej...
.NET

.NET Core - 2019-10-23

.NET Core: tworzenie danych na potrzeby fake API

Krótki wpis dotyczący tworzenia danych na potrzeby FakeAPI przy użyciu biblioteki GenFu.

Czytaj dalej...
Projekty

Projekty - 2019-07-24

Projekty - LapKsiazke.pl

Opis projektu wykonanego po godzinach, który bazuje na technologii ASP.NET Core MVC.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2019-06-29

Książka czerwca - Czy jesteś wystarczająco bysty, żeby pracować w Google?

Książka pozwalająca na znakomite przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych - zagadki wymagające myślenia

Czytaj dalej...
C#

C# - 2019-06-23

C# - Array Length

Ostatni z serii wpis dotyczy problemu związanego z użyciem właściwości Length wewnątrz pętli for.

Czytaj dalej...
C#

C# - 2019-06-18

C# - Count vs Count() vs Any()

Kolejny ważny aspekt wydajności związany jest z operacjami wykonywanymi na kolekcjach.

Czytaj dalej...
C#

C# - 2019-06-13

C# - łączenie łańcuchów znaków

W tym wpisie skupimy się na porównaniu wydajności różnych metod łączenia łańcuchów znaków.

Czytaj dalej...
C#

C# - 2019-06-08

C# - String Split

Pierwszy wpis dotyczący pisania wydajnego kodu. W tej części omówimy metodę Split klasy String.

Czytaj dalej...
C#

C# - 2019-06-03

C# - 7 sposobów na pracę z typami wyliczeniowymi

W tym artykule opiszę 7 sposobów pozwalających na bardziej efektywną pracę z typami wyliczeniowymi.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2019-05-29

Książka maja - HTML i CSS

Kolejna z książek mająca na celu rozwój umiejętności związanych z tworzeniem interfejsu użytkownika.

Czytaj dalej...

C# - 2019-05-20

C# - 20 lat od premiery filmu Matrix

Artykuł ten powstał z okazji 20 lat po premierze pierwszej części filmu Matrix. (proces ładowania może być nieco dłuższy niż zwykle)

Czytaj dalej...
C#

C# - 2019-05-12

C# 8.0 - operator binarny '^'

Tym razem skupimy się na nowym zastosowaniu operatora binarnego '^'. Jego użycie pozwoli na znacznie łatwiejszy dostęp do tablic.

Czytaj dalej...
C#

C# - 2019-05-07

C# 8.0 - wyrażenie typu docelowego 'new'

Wpis pokazuje zmiany związne z nową funckcjonalnością języka C# 8.0 - wyrażenie typu docelowego 'new'

Czytaj dalej...
C#

C# - 2019-05-02

C# 8.0 - interpolacja ciągów

Celem tego artykułu jest prześledzenie zmian związanych z interpolacją ciągu oraz interpretacją dosłownego wyrażenia.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2019-04-29

Książka kwietnia - Bootstrap

Wpis dotyczący książki do której sięgnąłem wraz z przejściem (tymczasowym) na projekt w pełni skupiony na interfejsie użytkownika.

Czytaj dalej...
Visual

Visual Studio Code - 2019-04-19

Visual Studio Code - Popularne wtyczki

Omówienie popularnych wtyczek dla środowiska Visual Studio Code. Lista zawiera wtyczki, których używam w codziennej pracy - wpływają pozytywnie na funkcjonalność jak i odbiór całego środowiska.

Czytaj dalej...
.NET

ASP.NET Core - 2019-04-12

ASP.NET Core 3.0 Preview

Rozszerzenie poprzedniego wpisu dotyczące środowiska Visual Studio 2019 Preview. W tej cześci skupimy się na podstawowym omówieniu technologii ASP.NET Core 3.0 Preview.

Czytaj dalej...
Visual

Visual Studio Code - 2019-04-06

Visual Studio Code - Debugowanie aplikacji webowej

Pierwszy artykuł dotyczący środowiska programistycznego Visual Studio Code. Skupimy się w nim na debugowaniu aplikacji webowej prosto z VSCode.

Czytaj dalej...
Visual

Visual Studio - 2019-04-02

Visual Studio 2019 - Preview

Krótkie spojrzenie na nowości, które pojawiły się w Visual Studio 2019 Preview - mowa tutaj o kolejnych wersjach poglądowych ponieważ pojawiają się one dosyć często zanim dojdzie do premiery ostatecznej wersji.

Czytaj dalej...
Książki

Książki - 2019-03-29

Książka marca - Agile: programowanie zwinne

Wpis dotyczący książki, która ułatwila mi zrozumienie metodologii Agile stosowanej w firmie w której obecnie pracuję.

Czytaj dalej...
.NET

ASP.NET Core - 2019-03-14

ASP.NET Core – Google Maps: lokalizacja

Rozszerzenie poprzeniego artykułu dotyczącego Google Maps API - w tej części skupimy się na śledzeniu położenia urządzenia oraz nanoszeniu przebytej drogi na mapę.

Czytaj dalej...
.NET

.NET Core - 2019-03-05

.NET Core – API: plik konfiguracji

W artykule omówimy sposób zwracania odpowiedzi z API przy pomocy pliku konfiguracyjnego.

Czytaj dalej...
.NET

ASP.NET Core - 2019-03-03

ASP.NET Core 2.1 – szybkie wprowadzenie

Szybkie wprowadzenie do ASP.NET Core 2.1 z poświęceniem głównej uwagi na bezpieczeństwo i prywatność naszych użytkowników.

Czytaj dalej...
Visual

Visual Studio - 2019-03-02

Visual Studio - skróty klawiszowe

Artykuł ma na celu wprowadzenie do najczęściej używanych, a jednocześnie bardzo pomocnych skrótów klawiszowych.

Czytaj dalej...
.NET

.NET Core - 2019-03-01

.NET Core vs .NET Framework

Zamysł artykułu jest niezwykle prosty (z pozoru) – porównanie dwóch technologii, tj. dojrzałego .NET Framework oraz całkowicie nowej i ciągle rozwijanej .NET Core.

Czytaj dalej...
.NET

ASP.NET Core - 2019-02-17

ASP.NET Core - najważniejsze funkcjonalności

W tym artykule skupimy się na najważniejszych funkcjonalnościach oferowanych przez ASP.NET Core, które powinny być znane dla każdego programisty tej technologii.

Czytaj dalej...
.NET

.NET Core - 2019-02-04

.NET Core - Kestrel

Wpis ma na celu zapozanie się pojęciem serwera Kestel, który pojawił się wraz z technologią .NET Core.

Czytaj dalej...
.NET

ASP.NET Core - 2019-02-01

ASP.NET Core - Log4net

W tym artykule skupimy się na nieco bardziej skomplikowany zagadnieniu dzienników zdarzeń przygotowanych w aplikacji webowej ASP.NET Core.

Czytaj dalej...
.NET

.NET Core - 2019-01-10

.NET Core - Log4net: najlepsze praktyki

Kontynuacja poprzedniego artykułu, którego celem jest rozszerzenie wiedzy oraz skupienie się na najlepszych praktykach w pracy z dziennkiem zdarzeń.

Czytaj dalej...
.NET

.NET Core - 2019-01-10

.NET Core - Log4net: wprowadzenie

Wprowadzenie do tworzenia dzienników zdarzeń przy pomocy biblioteki log4net.

Czytaj dalej...
.NET

.NET Core - 2019-01-04

.NET Core – kiedy używać RabbitMQ a kiedy Apache Kafka?

Artykuł ma na celu porównaniu dwóch, obecnie najpopularniejszych brokerów wiadomości: RabbitMQ i Apache Kafka. Wprowadzenie, różnice, przypadki użycia będą naszym głównym tematem.

Czytaj dalej...
.NET

.NET Core - 2019-01-03

.NET Core – RabbitMQ: UI, CLI, przypadki użycia

Plugin do zarządzania serwerem RabbitMQ, CLI (nowy użytkownik, uprawienia), testy i bardziej złożone przykłady użycia

Czytaj dalej...
.NET

.NET Core - 2019-01-02

.NET Core – komunikacja pomiędzy serwisami przy użyciu RabbitMQ

Wprowadzenie do brokera wiadomości: RabbitMQ. W artykule skupimy się na wprowadzaniu, podstawach i bardzo prostym przykładzie.

Czytaj dalej...
.NET

.NET Core - 2018-12-17

.NET Core: MongoDB

Przykład prostej aplikacji konsolowej współpracującej z bazą danych NoSQL: MongoDB.

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2018-12-15

NoSQL: wprowadzenie

Wprowadzenie do baz danych NoSQL oferujących mechanizm przechowywania i wyszukiwania danych w inny sposób niż relacje tabelaryczne używane w bazach danych SQL.

Czytaj dalej...
.NET

ASP.NET Core - 2018-12-02

ASP.NET Core WebAPI: Swagger

Tworzenie interaktywnej dokumentacji (Swagger) w projekcie ASP.NET Core WebAPI.

Czytaj dalej...
ASP.NET

ASP.NET - 2018-12-01

ASP.NET WebApi: Swagger

Tworzenie interaktywnej dokumentacji (Swagger) w projekcie ASP.NET WebAPI.

Czytaj dalej...
.NET

.NET Core - 2018-11-13

.NET Core – Docker: budowanie wielopoziomowe

Poprzedni artykuł zakończyliśmy utworzeniem obrazu z naszą aplikacją. Była to aplikacja konsolowa przygotowana w oparciu o technologię .NET Core. Zauważyliśmy jednak pewien problem, wielkość (...)

Czytaj dalej...
.NET

.NET Core - 2018-11-10

.NET Core – Docker: pierwsza aplikacja

Artykuł jest kontynuacją pierwszego wpisu dotyczącego platformy Docker: .NET Core – wprowadzenie do platformy Docker. W tej części skupimy się na utworzeniu obrazu i uruchomieniu kontenera z (...)

Czytaj dalej...
.NET

.NET Core - 2018-11-09

.NET Core – wprowadzenie do platformy Docker

Docker jest platformą przeznaczoną dla programistów i administratorów pozwalającą na rozwijanie, wdrażanie i uruchamianie aplikacji w oparciu o kontenery. Użycie kontenerów do wdrażania apli (...)

Czytaj dalej...
C#

C# - 2018-11-06

C# – Programowanie funkcyjne

Nie ma niczego zaskakującego w stwierdzeniu, że jednym z największych wyzwań w programowaniu systemów biznesowych jest złożoność. Zmiany były, zmiany będą – zmiany są nieuniknione. Problem n (...)

Czytaj dalej...
.NET

ASP.NET Core - 2018-11-04

ASP.NET Core – Google Maps API

Używanie map osadzonych w naszych aplikacjach nie jest tak częste jak uwierzytelnianie przez zewnętrzne serwisy – warto jednak również zagłębić się w tym temacie. Może kiedyś będzie przygoto (...)

Czytaj dalej...
.NET

ASP.NET Core - 2018-11-02

ASP.NET Core - Facebook jako serwis uwierzytelniający

Artykuł jest poświęcony uwierzytelnianiu za pomocą zewnętrznego serwisu jakim jest Facebook. Krok po kroku pokazuję jak założyć konto na developers.facebook.com, jakie dane nas interesują, j (...)

Czytaj dalej...
C#

C# - 2018-10-14

C# - podsumowanie

Podsumowanie całego kursu napisane na prośbę Czytelników. Zebrałem podstawowe informacje dotyczące platformy .NET, zbiór artykułów, książek oraz przydatnych szkoleń.

Czytaj dalej...
C#

C# - 2018-10-14

C# - następne kroki

Jest to podsumowanie kursu dla początkujących programistów C#. Wspomniane są tam kolejne kroki, które można podjać, aby rozwijać swoje umiejetności programistyczne.

Czytaj dalej...
.NET

.NET Core - 2018-10-03

.NET Core - Wersjonowanie RESTful API

Wersjonowanie API jest jedną z niekończących się debat w programowaniu. Niezależnie od tego ile API zbudowałeś, jakie podejście zastosowałeś, zawsze spotkasz się z głosami dobiegającymi z ró (...)

Czytaj dalej...
.NET

ASP.NET Core - 2018-09-22

ASP.NET Core - Bezpieczeństwo danych

ASP.NET został zaprezentowany 15 lat temu. Od tego czasu był używany przez miliony programistów do tworzenia aplikacji internetowych. Prawie każdego roku Microsoft dodaje nowe możliwości i prezentuje (...)

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2018-09-12

SQL - pytania i odpowiedzi

Drodzy czytelnicy, poniższe pytania zostały przygotowane w taki sposób, aby każdy z Was mógł się zaznajomić rodzajem pytań na które możecie natrafić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej związanej z język (...)

Czytaj dalej...
jQuery

jQuery - 2018-05-10

jQuery - pytania i odpowiedzi

Drodzy czytelnicy, poniższe pytania zostały przygotowane w taki sposób, aby każdy z Was mógł się zaznajomić rodzajem pytań na które możecie natrafić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej związanej z język (...)

Czytaj dalej...
JavaScript

JavaScript - 2018-04-21

JavaScript - pytania i odpowiedzi

Drodzy czytelnicy, poniższe pytania zostały przygotowane w taki sposób, aby każdy z Was mógł się zaznajomić rodzajem pytań na które możecie natrafić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej związanej z języ (...)

Czytaj dalej...
C#

C# - 2018-03-08

C# 7.0 - wprowadzenie

Po długiej nieobeności na blogu pora odswieżyć swoją wiedzę związaną z językiem. Microsoft wprowadził nową wersję języka C#. Nauczymy się 7 nowych (wybranych) funkcjonalności. Datą premiery tej wersji (...)

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2017-11-19

SQL - wyzwalacze - część II

Kilka tygodni temu napisałałem artykuł SQL - wyzwalacze - część I. Skupiłem się na podstawowych operacjach – najważniejsze z nich to dwie tabele wirtualne: inserted i deleted. Pokazałem równ (...)

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2017-09-01

SQL - wyzwalacze - część I

Trigger (wyzwalacz) jest obiektem bazy danych, który jest dołączony do tabeli. W wielu aspektach jest podobny do procedury składowanej. W rzeczywistości są często określane jako „specjalny rodzaj proc (...)

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2017-09-01

SQL - obsługa błędów

W tym artykule skupię się na podstawach obsługi błędów za pomocą bloku TRY CATCH, który został wprowadzony w SQL Server 2005. Opiszę podstawowe funkcje do zwracania informacji dotyczących bł (...)

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2017-08-21

SQL - transakcje

W tym artykule skupię się na omówieniu podstaw transkacji. Zostaną one opisane oraz pokażę przykłady operacji takich jak: commit oraz rollback. Pokażę również jak poprawnie wyłapywać błędy procedur sk (...)

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2017-08-17

SQL - procedury

Procedury składowane to nic innego jak przygotowany kod SQL, który może być wielokrotnie używany. Jeżeli więc masz na myśli zapytanie, które piszesz wielokrotnie warto zapisać je jako procedurę składo (...)

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2017-08-17

SQL - funkcje

Artykuł ten zostanie podzielony na trzy osobne podartykuły celem łatwiejszego przyswojenia wiedzy. Pierwszy będzie dotyczył funkcji, drugi procedur składowanych a trzeci transakcji. Dobre praktyki pro (...)

Czytaj dalej...
Warstwa

Warstwa dostępu do danych - 2017-08-05

DAL - ODP.NET: Co kryje się pod pojęciem metod asynchronicznych?

ODP.NET, którego używamy do budowania dużego projektu internetowego wprowadził nas w prawdziwe zakłopotanie a my straciliśmy dwa dni na poszukiwania czegoś co w rzeczywistości nie ma prawa działać. (...)

Czytaj dalej...
SQL

SQL - 2017-08-01

SQL - wprowadzenie

Bazy danych napędzają nowoczesną sieć. Każda duża lub dynamiczna witryna wykorzystuje bazę danych w jakiś sposób a w połączeniu z SQL (Structured Query Langauge) daje praktycznie nieograniczone możlwi (...)

Czytaj dalej...
.NET

.NET Core - 2017-07-25

.NET Core - Sequential vs Async

Większość projektów, które ostatnio wykonuje bazuje na technologii .NET Core. Chciałem również dowiedzieć się czegoś na temat zwiększania RPS (Receive Pocket Steering) po stronie backenu. Jest to zwią (...)

Czytaj dalej...
ASP.NET

ASP.NET - 2017-05-05

.NET - Pliki PDB

Większość programistów zdaje sobie sprawę z tego, że pliki PDB pomagają w debugowaniu kodu – na tym jednak kończy się ich wiedza. Nie czuj się źle jeżeli nie wiesz co dzieje się z plikami PDB. W Inter (...)

Czytaj dalej...
ASP.NET

ASP.NET - 2017-02-25

ASP.NET - ASP.NET MVC & jQuery UI Autocomplete

Jeżeli rozpocząłeś swoją pracę z ASP.NET MVC prędzej czy poźniej spotkasz się z pojęciem Progresywanego Ulepszania oraz Dyskretnego JavaScript. Pomijając użyteczności i wydajność należy wspomnieć o ba (...)

Czytaj dalej...
C#

C# - 2016-12-05

C# 6.0 - operator warunkowy null

Jeżeli czytałeś posty lub artykuły na MSDN poświecone nowym funkcjonalnością języka C# 6.0 napewno natrafiłeś na informację, że operator warunkowy null może Ci pomóc znacznie zmniejszyć liczbę trudnyc (...)

Czytaj dalej...
.NET

.NET Core - 2016-11-04

.NET Core - wprowadzenie

Po wielu latach pracy z frameworkiem .NET przyszedł czas na .NET Core. Co zostało zmienione i dlaczego takie zmiany zostało wprowadzone? Tego dowiemy się z poniższego artykułu. (...)

Czytaj dalej...
C#

C# - 2016-08-28

C# 6.0 - wprowadzenie

W dzisiejszym artykule skupimy się na opisaniu nowości w języku C# w wersji 6.0. Bez omawiania historii przechodzimy do najnowszej wersji języka, która w poniższych porównaniach zostanie zestawiona ze (...)

Czytaj dalej...
Visual

Visual Studio - 2016-07-28

Visual Studio - wydajność

Ostatnio w trakcie wprowadzania poprawek w starszych projektach zauważyłem ogromny spadek wydajności działania Visual Studio 2010. W internecie możemy natknać się na wiele sposobów rozwiązania tego pr (...)

Czytaj dalej...
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w IT - 2016-05-27

Bezpieczeństwo - OAuth2 w WebAPI

Visual Studio dostarcza trzy odmienne sposoby uwierzytelniania użytkowników: Konto indywidualne - aplikacja używa bazy danych; Konto organizacji - użytkownik loguje się do swojego konta Azur (...)

Czytaj dalej...
C#

C# - 2016-04-25

C# - Domain Driven Design

Jaki jest pierwszy krok przy rozpoczęciu pracy nad nową aplikacją biznesową? Czytamy specyfikacje i sprawdzamy jakie są wymagania funkcjonalne. Rozbijamy zadania na mniejsze. W większości przypadków c (...)

Czytaj dalej...
.NET

ASP.NET Core - 2016-03-08

ASP.NET Core - DNVM, DNX, DNU

Tematem tego artykułu będzie zrozumienie zagadnień związanych z nowym środowiskiem uruchomieniowym. Poznamy relację pomiędzy .NET Version Manager (DNVM), .NET Execution Environment (DNX) ora (...)

Czytaj dalej...
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w IT - 2016-03-05

Bezpieczeństwo - Zrozumieć Cross Site Scripting (XSS)

W tym artykule postaram się wytłumaczyć czym jest XSS (Cross Site Scripting). Przedstawię kilka przykładów, które są podatne na XSS oraz próbują wstrzyknąć skrypty do naszej strony. W kolejnej części (...)

Czytaj dalej...
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w IT - 2016-03-01

Bezpieczeństwo - Zrozumieć SQL Injection

W tym artykule dowiemy się czym jest SQL Injection, w jaki sposób wpływa na bezpieczeństwo naszych stron internetowych oraz jakie kroki powinniśmy podjąć tworząc aplikację ASP.NET, aby była odporna na (...)

Czytaj dalej...
Wzorce

Wzorce projektowe - 2016-02-22

Wzorce projektowe - wzorzec strategii

Wzorzec strategii może być traktowany jako wzorzec projektowy reprezentujący zachowanie, który jedocześnie jest prosty w implementacji i łatwy w zrozumieniu. Znajduje on zostosowanie w scenariuszach, (...)

Czytaj dalej...
Wzorce

Wzorce projektowe - 2016-02-10

Wzorce projektowe - Obserwator

W artykule tym zostanie omówiony wzorzec projektowy Obserwator oraz sposób jego użycia w języku C#. Wielokrotnie w naszej aplikacji może pojawić się potrzeba dokonania aktualizacji danej części aplika(...)

Czytaj dalej...
Wzorce

Wzorce projektowe - 2016-02-01

Wzorce projektowe - Test Driven Development

Obecnie TDD jest jedną z najszybciej rozwiąjących się gałęzi w świecie IT. Większość z nasz porusza się w metodologii Agile szukając sposobu na przetestowanie kodu w ramach istniejącego kodu. (...)

Czytaj dalej...
Warstwa

Warstwa dostępu do danych - 2016-01-23

DAL - Entity Framework: Repository oraz Unit of Work

W artykule tym postaramy się rozumieć podstawy Repository (repozytorium) oraz Unit of Work (jednostki pracy) a także przygotujemy przykładową aplikację w technologii ASP.NET MVC, która pozwoli nam na (...)

Czytaj dalej...
Warstwa

Warstwa dostępu do danych - 2016-01-15

DAL - Entity Framework: relacje

W artykule zostanie omówiony sposób modelowania tabel w relacji jeden do wielu oraz wiele do wielu. Postaram się pokazać co robi za nas Entity Framework oraz jak możemy wydajnie używać tej technologii (...)

Czytaj dalej...
Warstwa

Warstwa dostępu do danych - 2016-01-08

DAL - Entity Framework Code First

W artykule tym zostanie omówione podejście Code First. Zobaczymy również jakie są korzyści zastosowania takiego podejścia. Zanim jednak przejdziemy do właściwej treści artykułu należy się skupić na no(...)

Czytaj dalej...
C#

C# - 2015-12-11

C# - Single vs SingleOrDefault vs First vs FirstOrDefault

Wiele osób nie zna różnicy pomiędzy Single(), SingleOrDefault(), First() oraz FirstOrDefault(). Poniżej, mam nadzieje w czytelny sposób, zostały przedstawione różnice pomiędzy nimi (...)

Czytaj dalej...
C#

C# - 2015-12-03

C# - IEnumerable vs IQueryable

Oba powyższe interfejsy mogą wydawać się bardzo podobne do siebie. Interfejs IQueryable implementuje interfejs IEnumerable (...)

Czytaj dalej...
Warstwa

Warstwa dostępu do danych - 2015-11-25

DAL - NHibernate vs LINQ to SQL vs Entity Framework vs ADO.NET

Jednym z największych problemów związanych z przygotowaniem aplikacji opartej na połączeniu z bazą danych jest zmniejszenie różnic pomiędzy relacyjnym przechowywaniem danych a ich obiektowym (...)

Czytaj dalej...
Warstwa

Warstwa dostępu do danych - 2015-11-18

DAL - Entity Framework

Artykuł ten będzie poświęcony Entity Framework z perspektywy osoby początkującej a przeznaczony przede wszystkim dla programistów używających na co dzień ADO.NET jako warstwy dostępu do danych. Dla do (...)

Czytaj dalej...
Warstwa

Warstwa dostępu do danych - 2015-11-03

DAL - NHibernate

NHibernate jest rozwiązaniem ORM dla platformy .NET. Dostarcza środowisko do mapowania obiektowo-relacyjnego dla tradycyjnego, relacyjnego modelu bazy danych. Jego podstawową funkcją jest mapowanie z (...)

Czytaj dalej...
Warstwa

Warstwa dostępu do danych - 2015-10-25

DAL - LINQ to SQL

Artykuł ten tłumaczy czym jest LINQ to SQL oraz wyjaśnia podstawową funkcjonalność. Funkcjonalność ta ułatwia programiście debuggowanie kodu oraz oferuje wiele nowych sposobów pisania aplikacji. (...)

Czytaj dalej...
C#

C# - 2015-10-17

C# - LINQ to Object

Artykuł ten jest wprowadzeniem do zapytań wykonanych przy użyciu języka LINQ. Język ten pozwala nam na swobodną pracę z kolekcjami, tj. ich edycję, filtrowanie czy przeszukiwanie. Takie operacje można (...)

Czytaj dalej...
Warstwa

Warstwa dostępu do danych - 2015-09-21

DAL - ADO.NET

Artykuł ten ma na celu zrozumienie różnych pojęć związanych z dostępem do danych przy użyciu ADO.NET. Artykuł ten przeznaczony jest dla osób początkujących w którym zostaną omówione podstawowe technik (...)

Czytaj dalej...
Wzorce

Wzorce projektowe - 2015-09-15

Wzorce projektowe - wzorzec fabryki

W tym artykule postaramy się zrozumieć podstawy wzorca fabryki (Factory Pattern), poznamy jakie są korzyści użycia tego wzorca oraz jak może zostać zaimplementowany w języku C#.(...)

Czytaj dalej...
C#

C# - 2015-09-03

C# - Tuple

Zasadniczo Tuple (krotka) to uporządkowany ciąg, niezmienny, stałej wielkości i różnorodnych obiektów, np. każdy obiekt określonego typu. Krotki nie są nowe w programowaniu. Są już wykorzystywane m.in (...)

Czytaj dalej...
C#

C# - 2015-08-19

C# - różnica pomiędzy '==' a Equals()

Kiedy w środowisku .NET tworzymy obiekt składa się on z dwóch części, pierwsza z nich to zawartość a druga to referencja do tej zawartości. Dla przykładu, jeżeli utworzymy obiekt taki jak w poniższym (...)

Czytaj dalej...
C#

C# - 2015-08-14

C# - delagaty - 5 nowych funkcjonalności

Delegaty są bardzo potężnym narzędziem dostępnym w środowisku .NET. W tym artykule przypomnę po krótce zastosowanie delegatów oraz opiszę ich nowoczesne funkcjonalności. Omówione zostaną poniższe funk (...)

Czytaj dalej...
C#

C# - 2015-08-03

C# - var vs dynamic

Słowo kluczowe var zostało udostępnione w C# 3.0 z kolei typ dynamic w C# 4.0. Zmienne deklarowane jako var definiowane są niejawnie ale są to typy statyczne. Zmienne deklarowane jako dynamic są typow (...)

Czytaj dalej...
C#

C# - 2015-07-28

C# - słowo kluczowe: yield

Słowo kluczowe yield pozwala na przygotowanie niestandardowych iteracji dokonywanych na kolekcjach. Możemy wyróżnić dwa scenariusze w których użycie słowa kluczowego yield może okazać się przydat(...)

Czytaj dalej...
C#

C# - 2015-07-20

C# - task parallel library

Obecnie komputery osobiste i stacje robocze wyposażone są w procesory wielordzeniowe. Większość aplikacji .NET nie wykorzystuje pełnego potencjału komputera. Nawet, jeżeli programiści starają się wyko (...)

Czytaj dalej...
C#

C# - 2015-07-12

C# - wyrażenia lambda

Wyrażenie lambda to anonimowa metoda, która najczęściej jest używana do tworzenia delegatów w LINQ. Mówiąc innymi słowami, jest to metoda bez deklaracji. Jest to bardzo wygodne. Skrót taki pozwala na (...)

Czytaj dalej...
C#

C# - 2015-07-03

C# - lazy loading

Lady loading jest pojęciem polegającym na opóźnieniu ładowania obiektu, aż do punktu w którym tych danych potrzebujemy. Ujmując to w innych słowach, obiekt ładujemy na żądanie, zamiast niepotrzebnego, (...)

Czytaj dalej...
C#

C# - 2015-06-19

C# - metody rozszerzające

Metody rozszerzające to dodatek, który pojawił się w C# w wersji 3.0. Metoda taka umożliwia nam dodanie metod do istniejących typów bez potrzeby tworzenia nowego typu pochodnego, rekompilacji lub mody (...)

Czytaj dalej...
Wzorce

Wzorce projektowe - 2015-06-08

Wzorce projektowe - Dependency Inversion Principle, IoC oraz DI

Artykuł ten ma na celu zrozumienie różnych pojęć związanych z dostępem do danych przy użyciu ADO.NET. Artykuł ten przeznaczony jest dla osób początkujących w którym zostaną omówione podstawowe technik (...)

Czytaj dalej...