Paweł Łukasiewicz
2015-03-01
Paweł Łukasiewicz
2015-03-01
Udostępnij Udostępnij Kontakt
C# jest nowoczesnym, w pełni obiektowym językiem programowania przygotowanym przez Microsoft a zatwierdzonym przez stowarzyszenie ECMA (European Association for Standardizing Information and Communication Systems). Jest to organizacja, która powstała w 1961 roku, by ustandaryzować systemy informatyczne w Europie.

Język został opracowany przez Andersa Hejlsberg’a oraz jego zespół podczas prac na środowiskiem .NET.

Najważniejsze cechy języka C#:
  • warunki logiczne (boolean conditions);
  • Garbage Collector działający automatycznie;
  • dostęp do standardowych bibliotek;
  • właściwości i zdarzenia (Properties, Events);
  • delegaty oraz zarządzanie zdarzeniami (Delegates, Events Management);
  • łatwość używania typów generycznych (Generics);
  • kompilacja warunkowa;
  • wielowątkowość;
  • LINQ i wyrażenia lambda (lambda Expressions).
Powyższe cechy to jednie kilka z najważniejszych cech języka C#. Wszystkie powyższe punkty oraz masa innych zostaną omówione w tym oraz w równoległych cyklach.