Czerwiec, 2024

DynamoDB - najlepsze praktyki

DynamoDB - obsługa błędów

DynamoDB - monitorowanie


Maj, 2024

DynamoDB - API uprawnień

DynamoDB - kontrola dostępu

DynamoDB - Transakcje

DynamoDB - LSI (praktyczne przykłady)


Kwiecień, 2024

DynamoDB - LSI (lokalny indeks wtórny)

DynamoDB - GSI (praktyczne przykłady)

DynamoDB - GSI (globalny indeks wtórny)

DynamoDB - Indeksy


Marzec, 2024

DynamoDB - Scan (praktyczne przykłady)

DynamoDB - Scan

DynamoDB - Query (praktyczne przykłady)

DynamoDB - Query


Luty, 2024

DynamoDB - pobieranie wielu elementów

DynamoDB - dodawanie wielu elementów

DynamoDB - kasowanie elementu

DynamoDB - aktualizowanie elementu


Styczeń, 2024

DynamoDB - pobieranie elementu

DynamoDB - dodawanie elementu

DynamoDB - interface API

DynamoDB - kasowanie tabeli


Grudzień, 2023

DynamoDB - aktualizacja tabeli

DynamoDB - lista tabel

DynamoDB - tworzenie tabeli

DynamoDB - typy danych


Listopad, 2023

DynamoDB - środowisko pracy

DynamoDB - podstawowe pojęcia

ChatGPT - witryna internetowa

ChatGPT - debugowanie

ChatGPT - C#

ChatGPT - generowanie kodu

ChatGPT - Facebook

ChatGPT - LinkedIn

ChatGPT - Twitter

ChatGPT - list motywacyjny

ChatGPT - CV

ChatGPT - wyjaśnienie (zagadnienia)

ChatGPT - podsumowanie (tematu)

ChatGPT - email

ChatGPT - nagłówki

ChatGPT - nasze zdrowie (artykuł)

ChatGPT - artykuł

ChatGPT - burza mózgów

ChatGPT - technika zero/few-shots

ChatGPT - role

ChatGPT - tworzenie konta

ChatGPT - podstawowe informacje

ChatGPT - wprowadzenie

DynamoDB - wstęp

DynamoDB - wprowadzenie


Czerwiec, 2022

AWS Lambda - Integracja usług (część II)

AWS Lambda - Integracja usług (część I)

AWS Lambda - API Gateway (dodatkowe parametry)

AWS Lambda - API Gateway


Maj, 2022

Książki maja - najlepsze promocje

AWS Lambda - Kinesis

AWS Lambda - CloudTrail z funkcją Lambda

AWS Lambda - SNS z funkcją Lambda

AWS Lambda - zaplanowanie zadania


Kwiecień, 2022

Książki kwietnia - najlepsze promocje

AWS Lambda - Lambda z DynamoDB

AWS Lambda - Lambda z S3

AWS Lambda - funkcja w C#

AWS Lambda - CloudWatch: testowanie i metryki


Marzec, 2022

Książki marca - najlepsze promocje

AWS Lambda - testowanie z poziomu konsoli oraz CLI

AWS Lambda - tworzenie funkcji

AWS Lambda - AWS CLI

AWS Lambda - konfiguracja środowiska


Luty, 2022

Książki lutego - najlepsze promocje

AWS Lambda - wprowadzenie

AWS Lambda - czym będziemy się zajmować?

ASP.NET Core: Event Sourcing

ASP.NET Core API: CQRS z wzorcem MediatR

AWS - następne kroki


Styczeń, 2022

Książki stycznia - najlepsze promocje

AWS - Work Mail

AWS - Machine Learning

AWS - Kinesis

AWS - RDS


Grudzień, 2021

AWS - Route 53

AWS - Auto Scaling

Kiermasz programisty

AWS - EBS

AWS - CloudFront


Listopad, 2021

AWS - DynamoDB

AWS - S3

AWS - Lambda

AWS - VPC


Październik, 2021

Książki października - najlepsze promocje

AWS - EC2

AWS - konsola zarządzania usługami

AWS - tworzenie konta

AWS - przykładowa architektura


Wrzesień, 2021

Książki września - najlepsze promocje

AWS - Cloud Computing

AWS - wprowadzenie

Aktualności

EF Core - polecenia migracji

EF Core - migracje


Sierpień, 2021

Książki sierpnia - najlepsze promocje

EF Core - mechanizm logowania

EF Core - procedury składowane

EF Core - nieprzetworzone zapytania SQL

EF Core - TrackGraph


Lipiec, 2021

Książki lipca - najlepsze promocje

EF Core - odłączone encje vs EntityState

EF Core - właściwości cienia

EF Core - ChangeTracker

EF Core - scenariusz rozłączenia: DELETE


Czerwiec, 2021

Książki czerwca - najlepsze promocje

EF Core - scenariusz rozłączenia: UPDATE

EF Core - scenariusz rozłączenia: INSERT

EF Core - scenariusz rozłączenia

EF Core - Fluent API: relacja wiele do wielu


Maj, 2021

Książki maja - najlepsze promocje

EF Core - Fluent API: relacja jeden do jednego

EF Core - Fluent API: relacja jeden do wielu

EF Core - Fluent API

EF Core - konfiguracje


Kwiecień, 2021

Książki kwietnia - najlepsze promocje

EF Core - lazy loading

EF Core - zapytania

EF Core - relacja jeden do jednego

EF Core - relacja jeden do wielu


Marzec, 2021

Książki marca - najlepsze promocje

EF Core - konwencje

EF Core - operacje na bazie danych

EF Core - podejście code-first

EF Core - DbContext


Luty, 2021

Książki lutego - najlepsze promocje

EF Core - podejście database-first

EF Core - instalacja

EF Core - zaczynamy

Entity Framework - wprowadzenie


Styczeń, 2021

Książki stycznia - najlepsze promocje

SQL - podzapytania

SQL - widoki


Grudzień, 2020

SQL - INDEX

Świąteczne Kodowanie

SQL - NULL

SQL - UNION

SQL - kopiowanie tabel


Listopad, 2020

Książki listopada - najlepsze promocje

SQL - JOIN

SQL - Alias

.NET 5 - ważny krok w kierunku ujednolicenia platformy .NET

SQL - ograniczenia

SQL - DELETE


Październik, 2020

Książki października - najlepsze promocje

SQL - UPDATE

SQL - INSERT

SQL - DISTINCT

SQL - TOP/LIKE/HAVING


Wrzesień, 2020

Książki września - najlepsze promocje

SQL - ORDER BY/GROUP BY

SQL - WHERE

SQL - SELECT

SQL - CREATE/ALTER/DROP TABLE


Sierpień, 2020

Książki sierpnia - najlepsze promocje

SQL - CREATE/DROP DATABASE

SQL - operatory

SQL - typy danych

SQL - składnia


Lipiec, 2020

Książki lipca - najlepsze promocje

SQL - bazy danych

SQL - RDBMS: część 2

SQL - RDBMS: część 1

SQL - wprowadzenie


Czerwiec, 2020

Książki czerwca - najlepsze promocje

ASP.NET Core: Twilio SMS API

ASP.NET Core: Snake

Visual Studio 2019 - 5 przydatnych wtyczek

Wzorce projektowe - Łańcuch Odpowiedzialności

Konferencje: Microsoft Build 2020

ASP.NET Core: odswieżanie widoku po zapisaniu zmian


Maj, 2020

Książki maja - najlepsze promocje

ASP.NET Core: konfiguracja Font Awesome

Wzorce projektowe - Kompozyt

Ankieta

ASP.NET 5 - nazewnictwo

ASP.NET MVC: Newsletter


Kwiecień, 2020

Książki kwietnia - najlepsze promocje

Visual Studio 2019 - 12 sposobów na zwiększenie produktywności

Wzorce projektowe - Budowniczny

.NET 5 - wprowadzenie

Wiersz poleceń: 12 podstawowych komend, które warto znać


Marzec, 2020

Książki marca - najlepsze promocje

ASP.NET MVC: SEO i meta znaczniki

Angular 8: Integracja z .NET Core (część 2)

Angular 8: Integracja z .NET Core (część 1)

Angular 8: routing


Luty, 2020

Książki lutego - najlepsze promocje

Angular 8: formularze

Angular 8: two-way data binding

Angular 8: event binding

Angular 8: string interpolation

Angular 8: property binding


Styczeń, 2020

Książki stycznia - najlepsze promocje

Angular 8: wiązanie danych

Angular 8: dyrektywa ngSwitch

Angular 8: dyrektywa ngFor

Angular 8: dyrektywa ngIf

Angular 8: dyrektywy


Grudzień, 2019

Angular 8: architektura

Angular 8: komponenty

Angular 8: ładowanie aplikacji

Angular 8: pierwsza aplikacja

Angular 8: instalacja

Angular 8: główne cechy

Angular 8: zaczynamy


Listopad, 2019

Książka listopada - Legendarny osobomiesiąc - opowieści o inżynierii oprogramowania

Angular - wprowadzenie: część IV

Angular - wprowadzenie: część III

ASP.NET Core – Google Maps: Geocoding

Angular - wprowadzenie: część II

Angular - wprowadzenie: część I


Październik, 2019

Ankieta

.NET Core: tworzenie dokumentów PDF

.NET Core: tworzenie danych na potrzeby fake API


Lipiec, 2019

Projekty - LapKsiazke.pl


Czerwiec, 2019

Książka czerwca - Czy jesteś wystarczająco bysty, żeby pracować w Google?

C# - Array Length

C# - Count vs Count() vs Any()

C# - łączenie łańcuchów znaków

C# - String Split

C# - 7 sposobów na pracę z typami wyliczeniowymi


Maj, 2019

Książka maja - HTML i CSS

C# - 20 lat od premiery filmu Matrix

C# 8.0 - operator binarny '^'

C# 8.0 - wyrażenie typu docelowego 'new'

C# 8.0 - interpolacja ciągów


Kwiecień, 2019

Książka kwietnia - Bootstrap

Visual Studio Code - Popularne wtyczki

ASP.NET Core 3.0 Preview

Visual Studio Code - Debugowanie aplikacji webowej

Visual Studio 2019 - Preview


Marzec, 2019

Książka marca - Agile: programowanie zwinne

ASP.NET Core – Google Maps: lokalizacja

.NET Core – API: plik konfiguracji

ASP.NET Core 2.1 – szybkie wprowadzenie

Visual Studio - skróty klawiszowe

.NET Core vs .NET Framework


Luty, 2019

ASP.NET Core - najważniejsze funkcjonalności

.NET Core - Kestrel

ASP.NET Core - Log4net


Styczeń, 2019

.NET Core - Log4net: najlepsze praktyki

.NET Core - Log4net: wprowadzenie

.NET Core – kiedy używać RabbitMQ a kiedy Apache Kafka?

.NET Core – RabbitMQ: UI, CLI, przypadki użycia

.NET Core – komunikacja pomiędzy serwisami przy użyciu RabbitMQ


Grudzień, 2018

.NET Core: MongoDB

NoSQL: wprowadzenie

ASP.NET Core WebAPI: Swagger

ASP.NET WebApi: Swagger


Listopad, 2018

.NET Core – Docker: budowanie wielopoziomowe

.NET Core – Docker: pierwsza aplikacja

.NET Core – wprowadzenie do platformy Docker

C# – Programowanie funkcyjne

ASP.NET Core – Google Maps API

ASP.NET Core - Facebook jako serwis uwierzytelniający


Październik, 2018

C# - podsumowanie

C# - następne kroki

.NET Core - Wersjonowanie RESTful API


Wrzesień, 2018

ASP.NET Core - Bezpieczeństwo danych

SQL - pytania i odpowiedzi


Maj, 2018

jQuery - pytania i odpowiedzi


Kwiecień, 2018

JavaScript - pytania i odpowiedzi


Marzec, 2018

C# 7.0 - wprowadzenie


Listopad, 2017

SQL - wyzwalacze - część II


Wrzesień, 2017

SQL - wyzwalacze - część I

SQL - obsługa błędów


Sierpień, 2017

SQL - transakcje

SQL - procedury

SQL - funkcje

DAL - ODP.NET: Co kryje się pod pojęciem metod asynchronicznych?

SQL - wprowadzenie


Lipiec, 2017

.NET Core - Sequential vs Async


Maj, 2017

.NET - Pliki PDB


Luty, 2017

ASP.NET - ASP.NET MVC & jQuery UI Autocomplete


Grudzień, 2016

C# 6.0 - operator warunkowy null


Listopad, 2016

.NET Core - wprowadzenie


Sierpień, 2016

C# 6.0 - wprowadzenie


Lipiec, 2016

Visual Studio - wydajność


Maj, 2016

Bezpieczeństwo - OAuth2 w WebAPI


Kwiecień, 2016

C# - Domain Driven Design


Marzec, 2016

ASP.NET Core - DNVM, DNX, DNU

Bezpieczeństwo - Zrozumieć Cross Site Scripting (XSS)

Bezpieczeństwo - Zrozumieć SQL Injection


Luty, 2016

Wzorce projektowe - wzorzec strategii

Wzorce projektowe - Obserwator

Wzorce projektowe - Test Driven Development


Styczeń, 2016

DAL - Entity Framework: Repository oraz Unit of Work

DAL - Entity Framework: relacje

DAL - Entity Framework Code First


Grudzień, 2015

C# - Single vs SingleOrDefault vs First vs FirstOrDefault

C# - IEnumerable vs IQueryable


Listopad, 2015

DAL - NHibernate vs LINQ to SQL vs Entity Framework vs ADO.NET

DAL - Entity Framework

DAL - NHibernate


Październik, 2015

DAL - LINQ to SQL

C# - LINQ to Object


Wrzesień, 2015

DAL - ADO.NET

Wzorce projektowe - wzorzec fabryki

C# - Tuple


Sierpień, 2015

C# - różnica pomiędzy '==' a Equals()

C# - delagaty - 5 nowych funkcjonalności

C# - var vs dynamic


Lipiec, 2015

C# - słowo kluczowe: yield

C# - task parallel library

C# - wyrażenia lambda

C# - lazy loading


Czerwiec, 2015

C# - metody rozszerzające

Wzorce projektowe - Dependency Inversion Principle, IoC oraz DI