Lipiec, 2019

Projekty - LapKsiazke.pl


Czerwiec, 2019

Książka czerwca - Czy jesteś wystarczająco bysty, żeby pracować w Google?

C# - Array Length

C# - Count vs Count() vs Any()

C# - łączenie łańcuchów znaków

C# - String Split

C# - 7 sposobów na pracę z typami wyliczeniowymi


Maj, 2019

Książka maja - HTML i CSS

C# - 20 lat od premiery filmu Matrix

C# 8.0 - operator binarny '^'

C# 8.0 - wyrażenie typu docelowego 'new'

C# 8.0 - interpolacja ciągów


Kwiecień, 2019

Książka kwietnia - Bootstrap

Visual Studio Code - Popularne wtyczki

ASP.NET Core 3.0 Preview

Visual Studio Code - Debugowanie aplikacji webowej

Visual Studio 2019 - Preview


Marzec, 2019

Książka marca - Agile: programowanie zwinne

ASP.NET Core – Google Maps: lokalizacja

.NET Core – API: plik konfiguracji

ASP.NET Core 2.1 – szybkie wprowadzenie

Visual Studio - skróty klawiszowe

.NET Core vs .NET Framework


Luty, 2019

ASP.NET Core - najważniejsze funkcjonalności

.NET Core - Kestrel

ASP.NET Core - Log4net


Styczeń, 2019

.NET Core - Log4net: najlepsze praktyki

.NET Core - Log4net: wprowadzenie

.NET Core – kiedy używać RabbitMQ a kiedy Apache Kafka?

.NET Core – RabbitMQ: UI, CLI, przypadki użycia

.NET Core – komunikacja pomiędzy serwisami przy użyciu RabbitMQ


Grudzień, 2018

.NET Core: MongoDB

NoSQL: wprowadzenie

ASP.NET Core WebAPI: Swagger

ASP.NET WebApi: Swagger


Listopad, 2018

.NET Core – Docker: budowanie wielopoziomowe

.NET Core – Docker: pierwsza aplikacja

.NET Core – wprowadzenie do platformy Docker

C# – Programowanie funkcyjne

ASP.NET Core – Google Maps API

ASP.NET Core - Facebook jako serwis uwierzytelniający


Październik, 2018

C# - podsumowanie

C# - następne kroki

.NET Core - Wersjonowanie RESTful API


Wrzesień, 2018

ASP.NET Core - Bezpieczeństwo danych

SQL - pytania i odpowiedzi


Maj, 2018

jQuery - pytania i odpowiedzi


Kwiecień, 2018

JavaScript - pytania i odpowiedzi


Marzec, 2018

C# 7.0 - wprowadzenie


Listopad, 2017

SQL - wyzwalacze - cześć II


Wrzesień, 2017

SQL - wyzwalacze - cześć I

SQL - obsługa błędów


Sierpień, 2017

SQL - transakcje

SQL - procedury

SQL - funkcje

DAL - ODP.NET: Co kryje się pod pojęciem metod asynchronicznych?

SQL - wprowadzenie


Lipiec, 2017

.NET Core - Sequential vs Async


Maj, 2017

.NET - Pliki PDB


Luty, 2017

ASP.NET 5 - ASP.NET MVC & jQuery UI Autocomplete


Grudzień, 2016

C# 6.0 - operator warunkowy null


Listopad, 2016

.NET Core - wprowadzenie


Sierpień, 2016

C# 6.0 - wprowadzenie


Lipiec, 2016

Visual Studio - wydajność


Maj, 2016

Bezpieczeństwo - OAuth2 w WebAPI


Kwiecień, 2016

C# - Domain Driven Design


Marzec, 2016

ASP.NET 5 - DNVM, DNX, DNU

Bezpieczeństwo - Zrozumieć Cross Site Scripting (XSS)

Bezpieczeństwo - Zrozumieć SQL Injection


Luty, 2016

Wzorce projektowe - wzorzec strategii

Wzorce projektowe - Obserwator

Wzorce projektowe - Test Driven Development


Styczeń, 2016

DAL - Entity Framework: Repository oraz Unit of Work

DAL - Entity Framework: relacje

DAL - Entity Framework Code First


Grudzień, 2015

C# - Single vs SingleOrDefault vs First vs FirstOrDefault

C# - IEnumerable vs IQueryable


Listopad, 2015

DAL - NHibernate vs LINQ to SQL vs Entity Framework vs ADO.NET

DAL - Entity Framework

DAL - NHibernate


Październik, 2015

DAL - LINQ to SQL

C# - LINQ to Object


Wrzesień, 2015

DAL - ADO.NET

Wzorce projektowe - wzorzec fabryki

C# - Tuple


Sierpień, 2015

C# - różnica pomiędzy '==' a Equals()

C# - delagaty - 5 nowych funkcjonalności

C# - var vs dynamic


Lipiec, 2015

C# - słowo kluczowe: yield

C# - task parallel library

C# - wyrażenia lambda

C# - lazy loading


Czerwiec, 2015

C# - metody rozszerzające

Wzorce projektowe - Dependency Inversion Principle, IoC oraz DI