Powracam w maju z najlepszymi ofertami jakie znalazłem w księganiach Helion, Onepress oraz Sensus. Przy generowaniu poniższych promocji korzystałem ze swojego projektu, który możecie znaleźć pod adresem https://lapksiazke.pl

Dla moich Czytelników przygotowałem specjalny algorytm generujący zestawienie, który nie jest dostępny pod wspomnianym powyżej adresem

Więcej o implementacji możecie przeczytać w artykule: Projekty - ŁapKsiążke.pl

Kategoria: Programowanie

TDD. Techniki programowania sterowanego testami

Autor: Dariusz Woźniak

Data wydania: 2018-06-29

Liczba stron: 328

Tablice informatyczne. PHP7

Autor: Marcin Lis

Data wydania: 2017-08-14

Liczba stron: 8

Jêzyk R. Kompletny zestaw narzêdzi dla analityków danych

Autor: Hadley Wickham, Garrett Grolemund

Data wydania: 2017-12-01

Liczba stron: 432

Korporacyjne jezioro danych. Wykorzystaj potencja³ big data w swojej organizacji

Autor: Alex Gorelik

Data wydania: 2019-11-05

Liczba stron: 200

G³êbokie uczenie z TensorFlow. Od regresji liniowej po uczenie przez wzmacnianie

Autor: Bharath Ramsundar, Reza Bosagh Zadeh

Data wydania: 2019-11-13

Liczba stron: 224

Kategoria: Poradniki IT

Firewall nie powstrzyma prawdziwego smoka, czyli jak zadbaæ o cyberbezpieczeñstwo. Przewodnik dla niefachowców. Wydanie III

Autor: Carey Parker

Data wydania: 2019-08-20

Liczba stron: 312

Bezpieczeñstwo defensywne. Podstawy i najlepsze praktyki

Autor: Lee Brotherston, Amanda Berlin

Data wydania: 2018-11-09

Liczba stron: 248

Piêkny ¶wiat Minecrafta

Autor: James Delaney

Data wydania: 2017-06-08

Liczba stron: 112

Anonimizacja i maskowanie danych wra¿liwych w przedsiêbiorstwach

Autor: Dariusz Nabywaniec

Data wydania: 2019-03-05

Liczba stron: 176

Wszystko pod kontrol±. Gra w pracê i biznes zwany ¿yciem

Autor: David Allen

Data wydania: 2018-08-22

Liczba stron: 360

Kategoria: Software

Swift 4. Koduj jak mistrz. Wydanie IV

Autor: Jon Hoffman

Data wydania: 2018-10-05

Liczba stron: 344

Power Query w Excelu i Power BI. Zbieranie i przekszta³canie danych

Autor: Gil Raviv

Data wydania: 2020-03-02

Liczba stron: 376

Excel 2019 PL. Biblia

Autor: Michael Alexander, Richard Kusleika, John Walkenbach

Data wydania: 2019-11-05

Liczba stron: 968

Analiza marketingowa. Praktyczne techniki z wykorzystaniem analizy danych i narzêdzi Excela

Autor: Wayne L. Winston

Data wydania: 2019-12-16

Liczba stron: 616

Przetwarzanie danych w Excelu. Laboratorium Power Query

Autor: Marcin Cichocki

Data wydania: 2020-02-17

Liczba stron: 144

Kategoria: Hardware

LEGO Mindstorms EV3. Podstawy programowania. Æwiczenia z rozwi±zaniami

Autor: Henryk Brandys

Data wydania: 2020-03-17

Liczba stron: 296

TDD z wykorzystaniem C# 7. Programowanie sterowane testami

Autor: John Callaway, Clayton Hunt

Data wydania: 2019-09-10

Liczba stron: 360

Minionki. Stwórz ciekawe projekty z klocków LEGO

Autor: Joachim Klang

Data wydania: 2018-01-12

Liczba stron: 80

Metoda Lean Enterprise. W poszukiwaniu innowacji

Autor: Jez Humble, Joanne Molesky, Barry O'Reilly

Data wydania: 2019-08-27

Liczba stron: 296

Zarz±dzanie produktem w modelu lean

Autor: Mangalam Nandakumar

Data wydania: 2019-07-23

Liczba stron: 224

Kategoria: Dzieci, młodzież i studenci

Dziwna matematyka. Podró¿ ku nieskoñczono¶ci

Autor: Agnijo Banerjee, David Darling

Data wydania: 2019-12-09

Liczba stron: 272

101 zabaw z klockami. Nauka matematyki poprzez zabawê. Podrêcznik dla rodziców i nauczycieli

Autor: Małgorzata Skura, Michał Lisicki

Data wydania: 2018-10-05

Liczba stron: 112