Paweł Łukasiewicz
2021-02-15
Paweł Łukasiewicz
2021-02-15
Udostępnij Udostępnij Kontakt
Instalacja

Od tego momentu nie skupiamy się już na aplikacjach starszych niż .NET Core. W tej części zainstalujemy niezbędne komponenty i zaczniemy używać frameworka.

EF Core nie jest częścią standardowej paczki. Musimy wykorzystać pakiet NuGet i zainstalować dwa poniższe komponenty:

  • EF Core DB Provider
  • EF Core Tools

Wszystkie czynności wykonamy w oparciu o aplikacje konsolową utworzoną przy wykorzystaniu .NET Core 3.1 oraz środowiska Visual Studio 2019.

EF Core DB Provider

Pierwsza z wspomnianych paczek pozwala nam na dostęp do bazy danych przy wykorzystaniu modelu dostawcy. W zależności od preferowanej bazy danych musimy pobrać odpowiednie paczki EF Core. Moim preferowanym wyborem jest zwykle Microsoft SQL Server dlatego wykorzystam paczkę: Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer.

Instalacja paczki może przebiegać na dwa sposoby: przez menadżer pakietów NuGet lub przy wykorzystaniu konsoli menadżera pakietów.

W pierwszym przypadku wykorzystujemy dostępny UI: NuGet Package Manager UI W drugim korzystam z linii poleceń:

PM> Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

EF Core Tools

Druga paczka ułatwia wykonywanie poleceń związanych z EF Core. Mam tutaj na myśli zadania związane z rozwojem naszej aplikacji, np. dodawanie migracji (czyli kolejnych zmian związanych z bazą danych) oraz wprowadzenie tych zmian do naszej bazy danych (proces aktualizacji schematu).

Jeżeli kiedyś zobaczycie poniższy bład: NuGet Package Manager UI To efektu braku instalacji powyższej paczki.

Paczka której potrzebujemy to Microsoft.EntityFramemworkCore.Tools a sposób jej instalacji pozostawiam Wam.

Po poprawnej instalacji będziecie mogli wykonywać poniższe polecenia:

  • Add-Migration
  • Drop-Database
  • Get-DbContext
  • Get-Migration
  • Remove-Migration
  • Scaffold-DbContext
  • Script-Migration
  • Update-Database

Sprawdzenie poprawności instalacji

Podobne kroki wykonywaliśmy przy pracy z Angularem - sprawdzimy czy wymagane komponenty są zainstalowane i gotowe do użycia.

W pierwszym kroku dokonamy instalacji narzędzia EF Core CLI, które pozwoli nam na wykonywanie zadań programistycznych w czasie projektowania aplikacji. Pierwsza komenda (zgodnie z preferencjami większości programistów to instalacja globalna):

dotnet tool install --global dotnet-ef
Kolejny krok (zgodnie z oficjalną dokumentacją) to aktualizacja paczki przy pomocy poniższego polecenia:
dotnet tool update --global dotnet-ef
Jesteśmy gotowi do sprawdzenia poprawności instalacji.

Otwieramy wiersz poleceń (lub terminal dostępy z poziomu Visual Studio) w głównym katalogu projektu i wykonujemy polecenie dostępne w ramach EF Core CLI:

dotnet ef
Jeżeli widzicie podobny ekran jesteśmy gotowi do kolejnych kroków: dotnet ef