Paweł Łukasiewicz
2022-03-05
Paweł Łukasiewicz
2022-03-05
Udostępnij Udostępnij Kontakt
Wprowadzenie

Przygotowując ten wpis zakładam, że założyliście już swoje konto w AWS oraz, że środowisko z którego korzystacie to Visual Studio. Tworząc funkcje Lambda będziemy korzystać z naszego IDE a następnie deployować kod korzystając z przygotowanych do tego narzędzi. Zanim jednak dojdziemy do tego kroku musimy skonfigurować swoje środowisko – mam tutaj na myśli połączenie Visual Studio ze swoim kontem Amazon.

Konfiguracja

Przechodzimy pod adres https://aws.amazon.com/visualstudio/ w celu pobrania odpowiedniej wtyczki dla naszego edytora: AWS Toolkit

Dokonujemy automatycznej instalacji wskazując jedynie wybrane środowiska. Po poprawnej instalacji wtyczki uruchamiamy (w moim przypadku) Visual Studio 2019 - powinniśmy zobaczyć poniższy ekran konfiguracyjny: AWS: Ekran powitalny

Wprowadzamy wymagane pola, które pozwolą nam na pełną integrację IDE z usługami AWS. Dostęp do wymaganych pól jest możliwy z poziomu Identity and Access Management (IAM) -> Users -> Security Credentials -> Create access key: AWS: tworzenie klucza

Po poprawnym wprowadzeniu danych oraz zapisaniu zmian powinniście zobaczyć dodatkowe okno, tzw. AWS Explorer świadczący o poprawnej autoryzacji: AWS Explorer: autoryzacja

Powyższe kroki są niezbednę do rozpoczęcia pracy z funkcjami z poziomu Visual Studio.