Paweł Łukasiewicz
2019-12-11
Paweł Łukasiewicz
2019-12-11
Udostępnij Udostępnij Kontakt
Wprowadzenie

Przed skonfigurowaniem środowiska Angular przy użyciu konsoli linii poleceń Angular CLI należy zainstalować Node.js oraz menadżer pakietów npm. Są to wymagane komponenty bez których nie będziemy w stanie pracować.

Node.js

Jako, że ruszamy z nowym cyklem nie będziemy (za bardzo) wnikać w wymagane wersje do poprawnego działania. Różne źródła podają różne informacje. Z jednej strony wystarczy Node w wersji, co najmniej, 10.9.0. Z drugiej strony korzystając z najnowszego Angulara najlepiej pobrać ostatnią, stabiliną, wersję Node.js. Skorzystamy zatem z witryny https://nodejs.org/en/ i pobierzemy najnowszą wersję (rekomendowaną dla większości użytkowników): Pobieranie node.js

Proces instalacji nie jest szczególnie skomplikowany – przechodzimy przez kolejne kroki. Po zakończonym procesie przechodzimy do konsoli linii poleceń. Sprawdzimy czy zainstalowana wersja odpowiada pobranej za pomocą polecenia:

node -v
Node.js: sprawdzenie zainstalowanej wersji

npm

npm to domyślny menadżer pakietów dla środowiska Node.js. Za jego pomocą możemy instalować aplikacje dostępne w repozytorium npm. Menadżer ten jest domyślnie instalowany wraz z Node.js

Możemy teraz przejść do instalacji Angular CLI. Najlepiej zacząć od oficjalnej witryny https://cli.angular.io/ i skorzystać z pierwszego dostępnego polecenia:

npm install -g @angular/cli
Po zakończonej instalacji warto zwrócić uwagę na poniższy komunikat dotyczący dzielenia anonimowych danych użytkownika: Angular 8: polityka prywatności w trakcie instalacji

Sprawdźmy, tradycyjnie, jaka wersja została zainstalowana na naszym komputerze. Możemy tego dokonać używając poniższego polecenia:

ng --version
Angular CLI

Angular CLI jest narzędziem interfejsu wiersza poleceń, które pozwala nam na pełne zarządzanie naszą aplikacją Angular. Poprawna instalacja wszystkich komponentów pozwala nam przejść do kolejnego kroku, utworzenia pierwszej aplikacji.