Paweł Łukasiewicz
2020-02-10
Paweł Łukasiewicz
2020-02-10
Udostępnij Udostępnij Kontakt
Wprowadzenie

Interpolacja łańcuchów tekstowych jest również przykładem jednokierunkowego wiązania danych. Używana jest do łączenia danych z kodu TypeScript z szablonem/widokiem HTML. Wiązanie polega na użyciu podwójnych nawiasów klamrowych zgodnie z poniższym przykładem:

{{title}}

Temat ten został poruszony w poprzednim wpisie: Angular 8: property binding. Korzystając z podanego adresu jesteście również w stanie pobrać gotowy projekt i przystąpić do testów po swojej stronie.

Przykłady

Celem krótkiego przypomnienia poprzedniego wpisu (tam też poruszyliśmy temat String Interpolation) dokonamy drobej modyfikacji pliku string-interpolation.component.ts. Modyfikacja będzie polegała na dodaniu jednej właściwości, której wartość wyświetlimy po stronie widoku:

import { Component, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-string-interpolation',
 templateUrl: './string-interpolation.component.html',
 styleUrls: ['./string-interpolation.component.css']
})
export class StringInterpolationComponent{
 title = "Krótkie przypomnienie poprzedniego wpisu!";
}
Po stronie widoku również wprowadzimy drobne zmiany:
<p>Komponent przeznaczony dla: string-interpolation</p>

<br />
<h1>
<!-- String Interpolation -->
{{title}}
</h1>
A strona wyświetlana w przeglądarce prezentuje się w poniższy sposób: String Interpolation

Nic również nie stoi na przeszkodzie w łączeniu różnych właściwości, ich formatowaniu po stronie widoku czy dokonywaniu obliczeń matematycznych. W tym celu dodamy kilka z nich a następnie wyświetlimy podsumowanie:
import { Component, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-string-interpolation',
 templateUrl: './string-interpolation.component.html',
 styleUrls: ['./string-interpolation.component.css']
})
export class StringInterpolationComponent{
 title = "Krótkie przypomnienie poprzedniego wpisu!";

 brand = "Audi";
 model = "RS6";
 power: number = 580;

 // 1 KM = 0,74 kW
 converter: number = 0.74;
}
Zmiany po stronie widoku:
<p>Komponent przeznaczony dla: string-interpolation</p>

<br />
<h1>
  <!-- String Interpolation -->
  {{title}}
</h1>

<br />
<p>
  Jak możecie się domyslać moim ulubionym samochodem jest {{brand}} {{model}}!
</p>
<p>
  Jego moc wynosi: {{power}}KM
</p>
<p>
  A moc w kW to {{power * converter}}
</p>
Oraz efekt działania w przeglądarce: String Interpolation: kalkulacje

Pamiętajcie, że to tylko przykłady. Takich operacji nie powinniśmy wykonywać po stronie widoku. Widok jest konsumentem danych i powinien raczej mówić (a raczej osoba odpowiedzialna za tworzenie): w takim formacie oczekuje danych – np. danych już przeliczonych i gotowych do prezentacji. Dlatego też wprowadzimy kolejną modyfikację w kodzie – dodamy metodę w TypeScript, która będzie odpowiedzialna za dokonanie konwersji KM na kW:

import { Component, OnInit } from '@angular/core';

@Component({
 selector: 'app-string-interpolation',
 templateUrl: './string-interpolation.component.html',
 styleUrls: ['./string-interpolation.component.css']
})
export class StringInterpolationComponent {
 title = "Krótkie przypomnienie poprzedniego wpisu!";

 brand = "Audi";
 model = "RS6";
 power: number = 580;

 // 1 KM = 0,74 kW
 converter: number = 0.74;

 // Metoda dokonująca konwersji KM na kW
 convertKMtokW() {
  return this.power * this.converter;
 }
}
Drobne modyfikacje po stronie widoku:
<p>Komponent przeznaczony dla: string-interpolation</p>

<br />
<h1>
  <!-- String Interpolation -->
  {{title}}
</h1>

<br />
<p>
  Jak możecie się domyslać moim ulubionym samochodem jest {{brand}} {{model}}!
</p>
<p>
  Jego moc wynosi: {{power}}KM
</p>
<p>
  A moc w kW to {{power * converter}}
</p>
<p>
  Używanie <strong>metod</strong> nie jest skomplikowane:
  <br />
  {{power}}KM = {{convertKMtokW()}}kW
</p>
      
Oraz rezultat działania aplikacji: String Interpolation: przykład metody