Paweł Łukasiewicz
2021-10-15
Paweł Łukasiewicz
2021-10-15
Udostępnij Udostępnij Kontakt
Wprowadzenie

AWS Management Console jest aplikacją internetową pozwalającą na zarządzanie usługami AWS. W dniu pisania artykułu lista w pełni funkcjonalnych usług to już przeszło 200. Wśród nich znajdziemy również informacje związane z płatnościami przypisanymi do naszego konta, tzw. billing.

Aplikacja zapewnia wbudowany interfejs użytkownika pozwalający na wykonywanie przeróżnych zadań, np. zadania związane z S3, uruchamianie i łączenie się z instancjami EC2, ustawianie alarmów CloudWatch i integracja z zewnętrzymi systemami takimi jak PagerDuty - oraz wiele, wiele więcej.

Poniżej zrzut ekranu będący listą dostępnych usług: AWS: konsola zarządzania usługami

Dostęp do usług

Z poziomu paska nawigacyjnego możemy przejść do wszystkich usług posortowanych wg. różnych kategorii lub skorzystać z wyszukiwarki (jeżeli wiemy jakiego zasobu poszukujemy). Załóżmy, że jesteśmy zainteresowani nową instancją EC2: AWS: konsola zarządzania usługami Jest to niezwykle szybki sposobów poszukiwania odpowiednich zasobów.

Z niektórych usług będziemy korzystać częściej, z innych nieco rzadziej. Możemy (w pewnym stopniu) dopasować wygląd usług zaznaczając swoje ‘ulubione’ – te z których korzystamy najczęściej. W tym celu, z poziomu dostępnych usług, klikamy gwiazdkę znajdującą się obok nazwy danego zasobu: AWS: konsola zarządzania usługami

Wybór regionu

AWS wprowadza pojęcie Regionu, który jest fizyczną lokalizacją centrum danych. Każda grupa logicznych centrów danych nazywa się Strefą Dostępności. Każdy region składa się z wielu, odizolowanych i fizycznie oddzielonych stref dostępności w obrębie danego obszaru geograficznego. Architektura taka oferuje korzyści w postaci niezależnego zasilania, chłodzenia, bezpieczeństwa zasobów czy połączeń o bardzo niskich opóźnieniach.

Jako, że dopiero rozpoczynamy swoją przygodę z AWS nie musimy zagłębiać się bardzo w szczegóły. Z naszego punktu widzenia, oraz wydajności, najważniejsze jest aby poruszać się w obrębie tego samego regionu. Oznacza to, ni mniej ni więcej, że nową instancję powinniśmy utworzyć w tym samym regionie co np. S3 przechowujący dane wejściowe aby uniknąć opłat za transfer danych pomiędzy regionami.

Jeżeli jednak chcielibyście dokonać zmiany regionu możecie tego dokonać z poziomu górnego paska nawigacyjnego: AWS: konsola zarządzania usługami

Dane rozliczeniowe

Dostęp do panelu rozliczeń dostępny jest z poziomu nazwy użytkownika i opcji My Billing Dashboard: AWS: konsola zarządzania usługami

W tym miejscu możemy zobaczyć wszystkie informacje związane z opłatami. Możemy zarządzać swoimi wydatkami i planować budżet, analizować zużycie zasobów w czasie, dokonać szczegółowej analizy wygenerowanych kosztów oraz dokonać płatności: AWS: konsola zarządzania usługami