Paweł Łukasiewicz
2021-12-10
Paweł Łukasiewicz
2021-12-10
Udostępnij Udostępnij Kontakt
Wprowadzenie

Amazon Elastic Block Store to system blokowej pamięci masowej służący do przechowywania trwałych danych. EBS jest odpowiedni dla instancji EC2 (o czym wspominałem w jednym z poprzednich wpisów). Zapewnia wysoce dostępne wolumeny pamięci masowej. Dzieli się na trzy rodzaje wolumenów, które różnią się wydajnością, charakterystyką i kosztami:

 • General Purpose (SSD);
 • Provisioned IOPS (SSD);
 • Magnetic Volumes.

Spójrzmy nieco bardziej na charakterystkę każdego z nich. Pierwszy jest odpowiedni dla instancji EC2 charakteryzujących się małym lub średnim obciążeniem gdzie wspomiany dysk będzie zarejestrowany jako dysk główny. Dodatkowym zastosowaniem są małe i średnie bazy danych. Dysk ten znajdzie również zastosowanie przy przechowywaniu dzienników zdarzeń gdzie zapis danych jest nieco częstszy. Domyślnie dysk ten obsługuje 3 IOPS (Input Operations per Second)/GB co oznacza, że wolumen 1GB da 3 IOPS a dziesięciokrotnie większy, tj. 10GB zapewni 30 IOPS. Pojemność pamięci jednego wolumenu waha się w przedziale od 1GB do 1TB. Koszt jednego wolomenu wyniosi 0.10 dolarów za GB za jeden miesiąc.

Drugi z dysków, Provisioned IOPS, jest odpowiedni dla najbardziej wymagających operacji odczytu-zapisu, obciążeń transakcyjnych i dużych obciążeń relacyjnych. Dysk domyślnie obsługuje 30 IOPS/GB co oznacza, że wolumen o pojemności 10GB daje 300IOPS. Pojemność pojedynczego wolumenu waha się od 10GB do 1TB a koszt to 0.125 dolara za GB na jeden miesiąc.

Trzeci z dysków poprzednio nazywał się wolumenem standardowym. Typ ten znajduje zastosowanie przy przetwarzaniu rzadko potrzebnych danych, tj. tworzenie kopii zapasowych, przechowywanie dzienników, itd. Pojemność jednego wolumenu wynosi od 10GB to 1TB. Koszt jednego wolumenu wynosi 0.05 dolara za GB przez miesiąc.

Zanim przejdziemy do kolejnego punktu warto spojrzeć na ogólne ograniczenia dotyczące dysków. Każde konto jest ograniczone do 20 wolumenów EBS. Jeżeli potrzebujemy większej liczby wolumenów musimy skontaktować się z zespołem wsparcia Amazon.

Warto pamiętać, że w przypadku instancji EC2 dane przechowujemy w lokalnym magaznie danych, który jest dostępny dopóki działa instancja. Gdy dokonamy wyłączenia instancji dane przepadają. Musimy zdawać sobie sprawę, że jeżeli chcemy zapisywać dane powinniśmy to robić na wolumenach EBS ponieważ przechowują one dane w sposób trwały, pozwalający na dostęp w dowolnym momencie – nawet po odłączeniu instancji EC2.

Korzyści płynące z wykorzystania Amazon EBS

 • Niezawodność i bezpieczne przechowywanie danych: każdy z wolumenów EBS automatycznie propaguje dane w swojej strefie dostępności w celu ochrony przed ewentualną awarią komponentów;
 • Wyższa wydajność: EBS wykorzystuje technologię SSD do dostarczania danych przy stałej wydajności I/O;
 • Łatwość tworzenia kopii zapasowych: kopie zapasowane danych mogą być zapisywane poprzez wykonywanie migawek w czasie;
 • Bezpieczeństwo: konfiguracja pozwala określić kto może uzyskać dostep do poszczególnych wolumenów EBS. Kontrola dostęp oraz szyfrowanie danych zapewniają silną strategię ochrony danych znaną pod nazwą "defence in depth (ochrona w głąb: sposób projektowania zabezpieczeń systemów informatycznych polegający na wprowadzeniu wielu niezależnych warstw zabezpieczeń)."

Jak skonfigurować wolumen EBS?

 1. Przechodzimy pod adres https://console.aws.amazon.com/ec2/home lub wykorzystujemy wyszukiwarkę usług: AWS: EBS
 2. Z panelu nawigacyjnego po lewej stronie wybieramy Volumes a następnie Create Volume.
 3. Dokonujemy konfiguracji wybierając rodzaj dysku, rozmiar czy strefę dostępności w której chcemy uruchomić dysk: AWS: EBS
 4. Klikamy przycisk Create Volume, czekamy na potwierdzenie dotyczące poprawnego utworzenia wolumenu.
 5. Kolejnym krokiem jest dołączenie utworzonego wolumenu do instancji EC2. Przechodzimy na ekran wspomniany w drugim kroku, zaznaczamy wybrany wolumen i z poziomu przycisku Actions wybieramy Attach Volume: AWS: EBS
 6. Z poziomu wyskakującego okienka wybieramy instancję do której chcemy podłączyć wolumen i klikamy przycisk Attach: AWS: EBS
 7. Jeżeli od razu chcemy odłączyć instancję (dla testów) z poziomu tego samego ekranu otwartego w punkcie 5 klikamy na wskazany wolumen a z poziomu przycisku Actions wybieramy Detach Volume.