Paweł Łukasiewicz
2022-01-05
Paweł Łukasiewicz
2022-01-05
Udostępnij Udostępnij Kontakt
Wprowadzenie

Usługa RDS (Relational Database Service) to w pełni zarządzalna usługa chmurowa, która pozwala na tworzenie i dostęp do relacyjnej bazy danych. Korzystając z niej możemy mieć dostęp do swoich plików i baz danych z dowolnego miejsca w sposób efektywny kosztowo i wysoce skalowalny.

Usługa Amazon RDS charakteryzuje się poniższymi cechami:

 • Skalowalność: skalowanie relacyjnej bazy danych jest dostępne z poziomu AWS Management Console lub specjalnie przygotowanego do tego celu API. Wymagania dotyczącze skalowalności bazy danych możemy zwiększyć lub zmniejszyć w przeciągu kilku minut;
 • Wymienność hosta: jeżeli dojdzie do sytuacji w której sprzęt dostarczony przez Amazon RDS ulegnie awarii dojdzie do automatycznego zastąpienia przy inny dostępny w ramach szerokiej infrastruktury;
 • Niski koszt: podobnie jak w przypadku usług wspomnianych w poprzednich wpisach płacimy tylko za zasoby, których używamy. Nie ma żadnych wstępnych i długoterminowych zobowiązań;
 • Bezpieczeństwo: Amazon RDS zapewnia pełną kontrolę nad dostępem do baz danych i związanych z nimi usługami;
 • Automatyczne kopie zapasowe: RDS tworzy kopie zapasowe wszystkiego w bazie danych w tym dzienników transakcji do ostatnich 5 minut a także zarządza automatycznie całym procesm tworzenia kopii zapasowych;
 • Aktualizacje: wszystkie najnowsze poprawki dla danego dostawcy bazy danych są pobierane automatycznie. Za pomocą DB Engine Version Management możemy jednak sami określić, kiedy powinno dojść do pobrania aktualizacji.

Jak skonfigurować RDS?

 • Przechodzimy pod adres https://console.aws.amazon.com/rds/home lub wykorzystujemy wyszukiwarkę usług: AWS: Relational Database Service
 • Klikamy przycisk Create database dostępny z poziomu otwartego okna. Zostaniemy przeniesieni do ekranu konfiguracyjnego. Na potrzeby wpisu wykorzystamy metodę Easy create, która stworzy całą konifugrację za nas. Jeżeli chcecie mieć większą kontrolę nad ustawieniami i dopasowaniem do własnych potrzeb należy skorzystać z opcji Standard Create. W przypadku naszego wyboru konfigurację będziemy mogli zmienić po utworzeniu bazy danych: AWS: Relational Database Service
 • Następny krok to wybór silnika bazy danych, rodzaju instancji (Free tier) oraz parametrów konfiguracyjnych: AWS: Relational Database Service
 • Jako, że pominęliśmy proces ręcznej konfiguracji klikamy przycisk Create database. Tworzenie bazy danych może potrwać kilkanaście minut. Po zakończonym procesie będziemy mogli zobaczyć, że status został zmieniony z Creating na Available: AWS: Relational Database Service

Jak połączyć się z bazą danych SQL Server?

Do przejścia przez ten proces potrzebujemy trzech rzeczy: adresu naszej instancji, danych dostępowych utworzonych w trakcie konfiguracji bazy danych oraz np. Microsoft SQL Server Management Studio.

W pierwszym kroku przechodzimy do ekranu szczegółowego dla naszej bazy danych i szukamy adresu Endpoint’a oraz numeru portu: AWS: Relational Database Service Następnie otwieramy naszego klienta wprowadzając wymagane dane. Numer portu podajemy po przecinku: AWS: Relational Database Service

Próba logowania będzie nieudana (jeżeli korzystaliście z automatycznej konfiguracji) ponieważ baza danych nie jest publicznie dostępna. Jeżeli chcecie przeprowadzić testy musicie zmienić uprawienia ponieważ baza danych została domyślnie utworzona w ramach VPC. Po publicznym udostępnieniu (w ramach testów) powinniście uzyskać możliwość zalogowania. Jeżeli napotkacie jakieś inne problemy warto przejść do zakładki Log & events, zjechać na sam dół i wyświetlić szczegóły błędów.

Koszta

Użycie Amazon RDS związane jest z kosztami, które ponosimy na użycie zasobów. Rozliczenia oparte są o następujące kryteria:

 • Klasa instancji: koszt jest oparty o klasę użytej instancji bazy danych;
 • Czas działania: koszt jest obliczany na podstawie instancjo-godziny co jest równoważne jednej instancji działającej przez godzinę;
 • Pamięć masowa: koszt jest naliczany według wybranego planu pojemności bazowej w przeliczeniu na GB;
 • Ilość operacji I/O na miesiąc: struktura rozliczeń obejmuje również całkowitą liczbę żądań I/O pamięci masowej w danym cyklu rozliczeniowym;

Warto również pamiętać, że nie ponosimy żadnych dodatkowych opłat za przechowywanie i tworzenie kopii zapasowaych. Dokładna struktura cenowa dostępna jest pod adresem https://aws.amazon.com/rds/pricing/

Jeżeli oczywiście nie chcecie ponosić żadnych testów a utworzona baza danych nie będzie używana możecie skorzystać z przycisku Actions -> Delete dostępnego z poziomu ekranu zarządzania utworzonymi bazami danych: AWS: Relational Database Service