Paweł Łukasiewicz
2021-12-20
Paweł Łukasiewicz
2021-12-20
Udostępnij Udostępnij Kontakt
Wprowadzenie

Amazon Route 53 jest wysoce dostępną i skalowalną usługą DNS (Domain Name System). Jest przeznaczona dla architektów i programistów pozwalając na kierowanie użytkowników do aplikacji internetowych poprzez tłumacznie czytelnych nazw w postaci www.example.com na adresy IP, których komputery używają do łączenia się ze sobą.

Korzyści płynące z wykorzystania Route 53

 • Łatwość rejestracji domeny: bezpośrednio w Route 53 możemy zakupić domeny takie jak .com, .net, .org, itp.;
 • Wysoka niezawodność: usługa zbudowana jest w oparciu o infrastrukturę AWS, której rozproszony charakter w kierunku serwerów DNS pomaga zapewnić spójną zdolność kierowania użytkowników końcowych do aplikacji;
 • Skalowalność: Route 53 został zaprojektowany w taki sposób, że automatycznie obsługuje zapytania o dużym wolumenie bez udziału użytkownika;
 • Interoperacyjność: Route 53 może być używany z innymi usługami AWS. Może zostać wykorzystany m.in. do mapowania nazw domen do instancji EC2, kubełków S3 i innych zasobów infrastruktury AWS;
 • Łatwość użycia: prosty proces konfiguracji DNS;
 • Monitrowanie stanu zdrowia aplikacji - w razie wykrycia awarii przez Route 53 dochodzi do automatycznego przekierowania użytkowników do działającego zasobu;
 • Niskie koszta: płacimy tylko za obsługę domen i liczbę zapytań na którą usługa odpowiada dla każdej domeny;
 • Bezpieczeństwo: dzięki integracji Route 53 z IAM istnieje pełna kontrola nad każdym użytkownikiem w ramach konta AWS, np. decydowanie o tym, który użytkownik może uzyskać dostęp do której części Route 53.

Konfiguracja Route 53

 1. Przechodzimy pod adres https://aws.amazon.com/route53 lub wykorzystujemy wyszukiwarkę usług: AWS: Route 53
 2. Z poziomu okna głównego wybieramy Create hosted zone: AWS: Route 53
 3. Otworzy się strona z formularzem na którym podajemy wymagane informacje takie jak nazwa domeny czy rodzaj wybranej usługi, tj. kierownie ruchu do Internetu czy prywatnej chmury VPC: AWS: Route 53 Następnie klikamy przycisk Create hosted zone.
 4. Jeżeli proces przebiegnie pomyślnie strefa hostowania dla danej domeny zostanie utworzona: AWS: Route 53 Na powyższym zrzucie ekranu możecie również zobaczyć, że dla danej domeny zostały utworzone cztery punkty końcowe DNS do których będzie kierowany ruch. Możecie również zauważyć, że zostały utworzone domyślnie dwa rekordy różnego typu, tj. NS & SOA. Dla każdej utworzonej strefy hostowanej publicznie Amazon Route 53 tworzy automatycznie rekord NS – name server oraz SOA – start of authority. Rzadko pojawia się konieczność ich modyfikacji.
 5. Jeżeli chcecie utworzyć swój własny zestaw rekordów musicie wybrać opcję Create Record. Będziecie mogli samodzielnie dokonać konfiguracji parametrów takich jak nazwa, rodzaj, wartość, polityka routingu czy TTL - czas w sekundach przez jaki mają być buforowane informacje o tym rekordzie przez rekurencyjne resolvery DNS - niewidoczne dla użytkownika końcowe programy, których zadaniem jest rozwiązanie dla nas nazw domen.

Podsumowanie

Amazon Route 53 efektywnie łączy żądania użytkowników do działającej infrastruktury AWS, tj. instancji EC2, load balanerów czy kubełków S3. W zależności od typu może być również używany do kierowania użytkowników poza infrastrukturę AWS. Route 53 może być również skonfigurowany w celu sprawdzenia punktów końcowych (health checks) i w razie problemów przekierowania do poprawnie działających punktów. Dodatkowy aspekt związany jest z zarządzaniem domenami – przy pomocy tej usługi możemy kupić, zarejestrować i zarządzać różnymi domenami a ustawienia i konfiguracja DNS odbędzie się automatycznie.