Paweł Łukasiewicz
2015-03-02
Paweł Łukasiewicz
2015-03-02
Udostępnij Udostępnij Kontakt
W rozdziale tym omówię narzędzia niezbędne do tworzenia programów napisanych w języku C#. C# jest częścią środowiska uruchomieniowego .NET Framework i używany jest aby pisać aplikacje .NET. Dlatego też, zanim przejdę do opisania narzędzi, należy chwilę poświecić na zapoznanie się jak język C# ma się do platformy .NET Framework.

.NET Framework

Jest platformą, która ma wiele zastosowań. Pozwala na pisanie różnego typu aplikacji:
 • aplikacje systemu Windows (Windows applications);
 • aplikacje internetowe (Web applications);
 • usługi sieciowe (Web Services).
Aplikacje .NET są aplikacjami wieloplatformowymi. Środowisko zostało przygotowane w sposób pozwalający na współpracę z językami: C#, C++, Visual Basic, Jscript, Cobol, etc. Wszystkie te języki mogą uzyskać dostęp do platformy .NET oraz jednocześnie komunikować się ze sobą.

Środowisko .NET składa się ogromnej ilości bibliotek dostępnych dla programistów piszących w języku C#.
Poniższej lista niektórych dostępnych komponentów:
 • Common Language Runtime (CLR);
 • .NET Framework Class Library;
 • Common Language Specification;
 • Common Type System;
 • Metadata oraz Assemblies;
 • Windows Forms;
 • ASP.NET;
 • ADO.NET;
 • Windows Workflow Foundation (WF);
 • Windows Presentation Foundation (WPF);
 • Windows Communcation Foundation (WCF);
 • LINQ.

Zintegrowane środowisko programistyczne (IDE)

Zintegrowane środowisko programistyczne (IDE – Integrated Development Environment) jest aplikacją lub też zestawem aplikacji (nazywanym również środowiskiem) pozwalającym na tworzenie, modyfikowanie oraz testowanie przygotowanego kodu źródłowego.
Microsoft udostępnia następujące narzędzia programistyczne dla języka C#:
 • Visual Studio;
 • Visual C# Express;
 • Visual Web Developer.
Celowo nie zostały wyszczególnione poszczególne wersje gdyż w momencie pisania artykułu dostępna jest oprogramowanie w wersji (…) a za jakiś czas dostępne będą nowe wersje powyższego oprogramowania.

Ostatnie dwa narzędzia można pobrać za darmo z oficjalnej strony firmy Microsoft. Za pomocą tych narzędzi można pisać aplikacje każdego typu poczynając od prostych aplikacji konsolowych a kończąc na złożonych aplikacjach.
Visual C# Express oraz Visual Web Developer to okrojone wersje programu Visual Studio.

Jeżeli nie masz zainstalowanego środowiska programistycznego polecam przystąpić do tego kroku teraz. Co ważne do zapamiętania. Po każdej z przeczytanych lekcji, nawet jeżeli wydają się proste, stwórz nowy projekt w Visual Studio i powtórz wszystkie te rzeczy pisząc swój własny kod. Właśnie to skłoniło mnie do założenia tej witryny internetowej. Kolejne lekcje poparte są kodem źródłowym, który sam pisałem, żeby utrwalić sobie tą wiedzę, a kiedyś wrócić do tego kodu w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Pisanie aplikacji C# na systemy Linux lub Mac OS

Mimo, iż platforma .NET została przygotowana aby pracować na systemach operacyjnych wyposażonych w system Windows istnieją alternatywne wersje, które pozwalają na pracę na różnych systemach operacyjnych. Mono jest tego doskonałym przykładem. Zawiera w sobie wersją open-source środowiska .NET Framework, która zawiera w sobie kompilator języka C# oraz działa na wielu systemach operacyjnych, w tym różne odmiany systemu Linux oraz Mac OS. Jeżeli jesteś zainteresowany tym tematem proszę odwiedzić tą witrynę -> http://www.mono-project.com/download/

Głównym celem projektu Mono jest nie tylko możliwość uruchomienia aplikacji .NET na różnych platformach ale również dostarczenie lepszych narzędzi programistycznych dla programistów systemu Linux.
Mono może być uruchomione na wielu systemach operacyjnych takich jak:
 • Android;
 • BSD;
 • iOS;
 • Linux;
 • OS X;
 • Windows;
 • Solaris;
 • Unix.