Paweł Łukasiewicz
2015-03-03
Paweł Łukasiewicz
2015-03-03
Udostępnij Udostępnij Kontakt
Zanim przejdziemy do omawiania podstawowych elementów języka C# warto spojrzeć na strukturę najprostszego programu, aby mieć punkt odniesienia dla kolejnych lekcji.

Pierwszy program "Witaj Świecie"

Program napisany w języku C# składa się z następujących części:
 • deklaracja przestrzeni nazw;
 • klasa;
 • metody klasy;
 • pola klasy;
 • główna metoda całego programu – Main;
 • instrukcje i wyrażenia;
 • komenatarze.
Prześledźmy najprostszy kod, która pozwala nam przywitać się ze światem :)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace WitajSwiecie
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      /* Mój pierwszy program napisany w języku C# */
      Console.WriteLine("Witaj Świecie");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
    
Spójrzmy teraz dokładnie na kolejne części programu:
 • pierwsza linijka programu using System; - słowo kluczowe using pozwala nam na włączenie do naszego programu przestrzeni nazw System. Każdy z naszych przyszłych programów będzie miał przeważnie kilka using’ów(linijki 1-6);
 • kolejna linijka to deklaracja przestrzeni nazw (namespace). Jest to kolekcja różnych klas. Przestrzeń nazw WitajSwiecie zawiera w sobie klasę Program;
 • następna linijka do deklaracja klasy. Klasa Program zawiera dane oraz definicje metod używanych przez program. Klasy zawierają zwykle wiele metod. Metody określają działanie klasy. Jednakże nasz program ma tylko jedną metodę, metodę Main;
 • następna linijka definiuje nam główną metodę każdego programu napisanego w języku C#, Main. Metoda główna definiuje to co klasa zrobi w momencie wykonania naszego programu;
 • następna linia /*…*/ jest komentarzem w naszym kodzie. Linia ta jest ignorowana przez kompilator. W tym miejscu możemy dodawać istotne informacje o działaniu programu w konkretnym miejscu – szczególnie istotne jest to jeżeli pracujemy w zespole;
 • metoda Main określa zachowanie naszego programu poprzez poniższą linię kodu:
  Console.WriteLine("Witaj Świecie");

  WriteLine to metoda klasy Console zdefiniowana w przestrzeni nazw System. Wykonanie tej metody skutkuje wyświetleniem w naszej konsoli wiadomości: "Witaj Świecie";
 • Ostatnia linia to polecenie Console.ReadKey() przygotowane dla użytkowników platformy .NET. Program będzie oczekiwał wciśnięcia jakiegokolwiek przycisku przez użytkownika. Zapobiega to zbyt szybkiemu zamknięciu naszej konsoli po uruchomieniu programu i wyświetleniu wiadomości w konsoli. Warto spróbować wykonać nasz program bez oraz z powyższą linią.
Warto zwrócić uwagę na poniższe punkty:
 • w języku C# wielkość liter ma znaczenie (case sensitive);
 • wszystkie deklaracje i wyrażenia muszą się kończyć średnikiem;
 • wykonywanie programu rozpoczyna się od metody Main;
 • w przeciwieństwie do Javy nazwa pliku programu może być inna niż nazwa klasy.

Kompilowanie i wykonywanie programu

Jeżeli używasz Visual Studio do kompilowania i wykonywania programów musisz wykonać poniższe czynności:
 • uruchom Visual Studio;
 • z paska narzędzi wybierz: File -> New -> Project;
 • wybierz Visual C# z dostępnych templatów;
 • wybierz Console Application;
 • podaj nazwę projektu i kliknij przycisk OK;
 • utworzony zostanie nowy projekt;
 • korzystając z edytora kodu napisz żądany kod;
 • kliknij przycisk RUN albo wciśnij klawisz F5 aby rozpocząć wykonywanie programu. Pojawi się konsola Systemu Windows wraz z wiadomością: "Witaj Świecie".
Możesz oczywiście dokonać kompilacji programu napisanego w języku C# używając linii poleceń…ale nie po to ktoś przygotował środowisko programistyczne…dlatego nie będę się skupiał na takim rozwiązaniu w tym poradniku.