Paweł Łukasiewicz
2015-03-14
Paweł Łukasiewicz
2015-03-14
Udostępnij Udostępnij Kontakt
Język C# dostarcza specjalne typy, tzw. typy dopuszczające wartości puste, do których można przypisać nominalny zakres wartości oraz wartości typu null.

Dla przykładu, możemy zapisać dowolną wartość z zakresu -2,147,483,648 – 2,147,483,647 lub wartość null w zmiennej: Nullable<Int32>. Podobnie do zmiennej Nullable<bool> możemy przypisać flagę true, false lub wartość null. Dodatkowo typy puste można definiować wg. poniższej składni:
typ_danych? nazwa_zmiennej = null;
Przykład:
using System;
namespace TypyPuste
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int? num1 = null;
      int? num2 = 45;
      double? num3 = new double?();
      double? num4 = 3.14157;
      //int num5 = null; // taka deklaracja generuje błąd
      bool? wartoscBool = new bool?();
      // Wyświetlenie wartości
      Console.WriteLine("Typy puste: {0}, {1}, {2}, {3}", num1, num2, num3, num4);
      Console.WriteLine("Typ pusty wartości logicznej: {0}", wartoscBool);
      Console.ReadLine();
      // Wynik działania programu
      //Typy puste: , 45, , 3.14157,
      //Typ pusty wartosci logicznej:
    }
  }
}

Operator porównania ??

Opeator ten używany jest z typami wartościowymi oraz referencyjnymi. Przeważnie jednak znajduje zastosowanie przy porównywaniu typów pustych.

Jeżeli wartość pierwszego argumentu jest null to operator zwraca wartość drugiego argumentu, w przeciwnim razie zwracana jest wartość pierwszego argumentu.
Przykład:
using System;
namespace TypyPuste
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      double? l1 = null;
      double? l2 = 3.14157;
      double l3;
      l3 = l1 ?? 5.34;
      Console.WriteLine("Wartość zmiennej l3: {0}", l3);
      l3 = l2 ?? l3;
      Console.WriteLine("Wartość zmiennej l3: {0}", l3);
      Console.ReadLine();
      
      // Wynik działania programu
      //Wartosc zmiennej l3: 5.34
      //Wartosc zmiennej l3: 3.14157
    }
  }
}