Paweł Łukasiewicz
2024-02-20
Paweł Łukasiewicz
2024-02-20
Udostępnij Udostępnij Kontakt
Wprowadzenie

Metoda BatchGetItem pozwala na pobranie wielu elementów z jednej lub wielu tabel. Jak doskonale pamiętacie, pobranie pojedynczego elementu jest możliwe dzięki metodzie GetItem.

W celu wykorzystania metody BatchGetItem musimy przygotować żądanie wykorzystując instancję klasy BatchGetItemRequest podając nazwę tabeli i listę wartości klucza głównego. Kolejny krok to wywołanie metody BatchGetItem wykorzystując powyższy obiekt żądania jako parametr. Podobnie, jak w przypadku poprzedniego wpisu, powinniśmy sprawdzić czy w odpowiedzi nie było żadnych nieprzetworzonych kluczy do czego mogło dojść w przypadku osiągnięcia przewidzianego limitu przepustowości lub innego przejściowego błędu związanego z dostępem do danych.

W poniższym przykładzie pobierzemy elementy z dwóch tabel, tj. CarCatalog oraz Orders. Pobierzemy oba elementy z pierwszej tabeli oraz jeden z drugiej:

public async Task<ActionResult<string>> GetItemBatch()
{
  var request = new BatchGetItemRequest
  {
    RequestItems = new Dictionary<string, KeysAndAttributes>
    {
      { TableName1, new KeysAndAttributes
      {
        Keys = new List<Dictionary<string, AttributeValue>>()
        {
          new Dictionary<string, AttributeValue>
          {
            { "Id", new AttributeValue { N = "1" } }
          },
          new Dictionary<string, AttributeValue>
          {
            { "Id", new AttributeValue { N = "2" } }
          }
        }
      } },
      {
        TableName2, new KeysAndAttributes
        {
          Keys = new List<Dictionary<string, AttributeValue>>()
          {
            new Dictionary<string, AttributeValue>
            {
              { "Id", new AttributeValue {N = "1"} },
            }
          }
        }
      }
    }
  };

  var response = await _amazonDynamoDB.BatchGetItemAsync(request);
  // Sprawdzenie odpowiedzi
  // Lista atrybytów
  var result = response.Responses;

  StringBuilder sb = new StringBuilder();

  // Poniższy kod moglibyśmy napisać w bardziej przejrzysty sposób
  // to jednak nie temat tego wpisu
  var table1Results = result[TableName1];
  sb.AppendLine($"Items in table {TableName1}");
  foreach (var carDictionary in table1Results)
  {
    // Zerknicie tutaj: https://www.plukasiewicz.net/AwsLambda/DynamoDbLambda
    // jeżeli checie pobrać wartości danych atrybutów w dokładniejszy sposób
    string json = JsonConvert.SerializeObject(carDictionary, Formatting.Indented);
    sb.AppendLine(json);
  }

  var table2Results = result[TableName2];
  sb.AppendLine($"Items in table {TableName2}");
  foreach (var orderDictionary in table2Results)
  {
    string json = JsonConvert.SerializeObject(orderDictionary, Formatting.Indented);
    sb.AppendLine(json);
  }

  // Sprawdzmy czy mamy jakies nieprzetworzone klucze
  // Powód: przekroczenie ProvisionedThroughput lub inny problem
  Dictionary<string, KeysAndAttributes> unprocessedKeys = response.UnprocessedKeys;
  foreach (KeyValuePair<string, KeysAndAttributes> pair in unprocessedKeys)
  {
    sb.AppendLine("Nieprzetworzone klucze: ");
    sb.AppendLine($"{pair.Key}, {pair.Value}");
  }

  return sb.ToString();
}
Jeżeli zależy Wam na dokładniejszym sprawdzeniu/wyciągnięciu odpowiedzi zachęcam do zerknięcia do tego wpisu: AWS Lambda - Lambda z DynamoDB w którym pokazałem dynamiczne mapowanie używane w DynamoDB.

Parametry opcjonalne

Obiekt BatchGetItemRequest pozwala również na przekazanie parametrów opcjonalnych. W poniższym przykładzie wykorzystamy parametr ProjectionExression, która określa atrybuty elementu do zwrócenia:

public async Task<ActionResult<string>> GetItemBatchWithParameters()
{
  var request = new BatchGetItemRequest
  {
    RequestItems = new Dictionary<string, KeysAndAttributes>
    {
      { TableName1, new KeysAndAttributes
      {
        Keys = new List<Dictionary<string, AttributeValue>>()
        {
          new Dictionary<string, AttributeValue>
          {
            { "Id", new AttributeValue { N = "1" } }
          },
          new Dictionary<string, AttributeValue>
          {
            { "Id", new AttributeValue { N = "2" } }
          }
        },
        ProjectionExpression = "Brand, Model"
      } },

    }
  };

  var response = await _amazonDynamoDB.BatchGetItemAsync(request);
  // Sprawdzenie odpowiedzi
  // Lista atrybytów
  var result = response.Responses;

  StringBuilder sb = new StringBuilder();

  // Poniższy kod moglibyśmy napisać w bardziej przejrzysty sposób
  // to jednak nie temat tego wpisu
  var table1Results = result[TableName1];
  sb.AppendLine($"Items in table {TableName1}");
  foreach (var carDictionary in table1Results)
  {
    // Zerknicie tutaj: https://www.plukasiewicz.net/AwsLambda/DynamoDbLambda
    // jeżeli checie pobrać wartości danych atrybutów w dokładniejszy sposób
    string json = JsonConvert.SerializeObject(carDictionary, Formatting.Indented);
    sb.AppendLine(json);
  }

  return sb.ToString();
}