Paweł Łukasiewicz
2024-01-05
Paweł Łukasiewicz
2024-01-05
Udostępnij Udostępnij Kontakt
Wprowadzenie

Zanim przejdziemy do kolejnych wpisów dokonamy jeszcze usunięcia tabeli. Na potrzeby kolejnych wpisów dodamy nową tabelę, ale o tym za chwilę. W celu usunięcia tabeli musimy utworzyć instancję klasy AmazonDynamoDBClient, przygotować żądanie przekazując nazwę tabeli do usunięcia korzystając z klasy DeleteTableRequest a następnie uruchomić metodę DeleteTable przekazując powyższy obiekt jako parametr żądania. Spójrzcie na poniższy przykład:

public async Task<ActionResult<string>> DeleteTable()
{
    var request = new DeleteTableRequest { TableName = TableName };

    var response = await _amazonDynamoDB.DeleteTableAsync(request);

    return response.HttpStatusCode.ToString();
}
Po wykonaniu powyższego kodu zobaczycie, że usunięcie przebiegło pomyślnie: został zwróćony status HTTP.OK