Paweł Łukasiewicz
2023-12-20
Paweł Łukasiewicz
2023-12-20
Udostępnij Udostępnij Kontakt
Wprowadzenie

Aktualizacja tabeli pozwala jedynie na dokonanie zmian wartości provisioned throughput dla istniejącej tabeli. Tak jak wpisałem wcześniej, na bazie analizy ruchu w naszej aplikacji może dojść do konieczności aktualizacji tych wartości. Możemy zwiększać wartości przepustowości tak często jak jest to koniecznie, ale zmniejszanie wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Więcej informacji możecie znaleźć w oficjalnej dokumentacji: Service, account, and table quotas in Amazon DynamoDB a my przechodzimy do części właściwej wpisu.

Aktualizacja tabeli wymagana od nas utworzenia instancji klasy AmazonDynamoDBClient, w drugim kroku musimy przygotować żądanie korzystając z klasy UpdateTableRequest oraz podajć nazwę tabeli i nowe wartości przepustowości. Ostatni krok to uruchomienie metody UpdateTable. W tym kroku wykonamy jeszcze sprawdzenie czy nasze wartości rzeczywiście zostały zaktualizowane.

Spójrzcie na poniższy przykład:

public async Task<ActionResult<string>> UpdateTable() {

 // W pierwszym kroku sprawdzimy obecne wartości dla Read/Write
 DescribeTableResponse tableDetails = _amazonDynamoDB.DescribeTableAsync(new DescribeTableRequest() {
  TableName = TableName
 }).Result;

 StringBuilder sb = new StringBuilder();
 sb.AppendLine("Wartości przed aktualizacją:");
 sb.AppendLine($"Read Capacity Unit: {tableDetails.Table.ProvisionedThroughput.ReadCapacityUnits}");
 sb.AppendLine($"Write Capacity Unit: {tableDetails.Table.ProvisionedThroughput.WriteCapacityUnits}");
 sb.AppendLine();

 var request = new UpdateTableRequest() {
  TableName = TableName,
   ProvisionedThroughput = new ProvisionedThroughput() {
    // Nowe wartości
    ReadCapacityUnits = 20,
     WriteCapacityUnits = 20
   }
 };

 var response = await _amazonDynamoDB.UpdateTableAsync(request);

 sb.AppendLine("Wartości po aktualizacji:");
 sb.AppendLine($"Read Capacity Unit: {response.TableDescription.ProvisionedThroughput.ReadCapacityUnits}");
 sb.AppendLine($"Write Capacity Unit: {response.TableDescription.ProvisionedThroughput.WriteCapacityUnits}");

 return sb.ToString();
}
Po wykonaniu powyższego kodu możecie zobaczyć, że wartości zostały zaktualizowane: DynamoDB: aktualizacja tabeli