Paweł Łukasiewicz
2020-11-15
Paweł Łukasiewicz
2020-11-15
Udostępnij Udostępnij Kontakt
Alias

Alias używany jest do tymczasowej zmiany nazwy tabeli – bardziej traktowany jako "pseudonim" ponieważ ta nazwa istnieje tylko w trakcie wykonywania pojedynczej transakcji. Spójrzcie poniżej na składnię zapytania:

SELECT p.FirstName FROM Person.Person p
Możesz używać dowolnej nazwy (nie zastrzeżonej) lub pojedycznych liter alfabetu. Nazwa każdej kolumny musi być poprzedzona prefixem. Alias jest przypisany do tabeli bezpośrednio po zdeklarowaniu. Poniższy zapis można traktować jako równoważny:
SELECT Person.FirstName FROM Person.Person
Zamiast używania długich nazw tabel możesz w prosty i łatwy sposób zdecydować się na łatwą do zapamiętania literę. Ale czy to ma sens? Tak, jeżeli przygotujesz zapytanie dotyczące większej liczby kolumn (o tym będzie następny wpis) możesz pomylić kolumny z różych tabel, które zostały nazwane w ten sam sposób. Jeżeli obie tabele mają kolumny o tej same nazwie może dojść nawet do przerwania wykonywania instrukcji z uwagi na brak poprawnych aliasów wskazujących. Poniżej przykład z dwoma tabelami:
SELECT Person.Address.AddressID, Person.Address.City, Person.AddressType.Name
FROM Person.Address, Person.AddressType
Oraz ten sam przykład przy użyciu aliasów:
SELECT a.AddressID, a.City, at.Name
FROM Person.Address a, Person.AddressType at
Pierwsza tabela dostała alias "a" a druga "at" - kod jest łatwiejszy w zrozumieniu i dużo czytelniejszy.

Warto pamietać, że można również zmieniać nazwy kolumn za pomocą aliasu AS jak na poniższym przykładzie:
SELECT p.FirstName AS PierwszeImie FROM Person.Person p
Spójrzcie poniżej:

SQL - dodanie aliasu

Podsumowanie

W kolejnym wpisie omówimy zagadnienie łączenia tabel gdzie używanie aliasów znajduje szerokie zastosowanie i w znaczący sposób ułatwia interpretację napisanego kodu.