Paweł Łukasiewicz
2020-09-05
Paweł Łukasiewicz
2020-09-05
Udostępnij Udostępnij Kontakt
Wprowadzenie

W poprzednim wpisie utworzyliśmy nową bazę danych (oraz dokonaliśmy jej skasowania w ramach nauki).

Odnośnik do wpisu znajdzie tutaj: SQL – CREATE/DROP DATABASE

Korzystając ze znanego już polecenia CREATE DATABASE utworzymy ponownie bazę danych a następnie poeksperymentujemy z podstawą jej składową, tj. tabelą.

Create Table

Polecenie CREATE TABLE jest używane do tworzenia tabel. Podobnie jak w poprzednich przykładach składania nie jest skomplikowana (tym razem gotowe zapytanie):

CREATE TABLE CarBrand(Id INT, Brand varchar(50), PRIMARY KEY(Id)) 
Zwróć uwagę na konstrukcję w której nazwy i ograniczenia są wewnątrz nawiasów a kolumny posiadają zdefiniowany typ danych. Określono również klucz główy tabeli - jest to podstawowe wymaganie dotyczące nowo tworzonej tabeli.

Bardzo istotna informacja dla osób, które nigdy nie miały styczności z bazami danych oraz różnymi środowiskami zarządzania. Jeżeli w naszym systemie bazodanowym posiadamy więcej niż jedną bazę danych musimy upewnić się, że polecenie jest wykonane w obrębie właściwej. W przeciwnym wypadku tabela może zostać dodana do niewłaściwej bazy danych.

W jęzku SQL mówimy o poleceniu:

USE NazwaBazyDanych;
Jeżeli nie chcecie komplikować sobie życia nie czytajcie poniższych kilku zdań napisanych kursywą:

Wszechobecne pojęcie bazy danych jest niestety interpretowanie inaczej przez różnych dostawców baz danych, mam tutaj na myśli różnice pomiędzy SQL Server a Oracle - ten ostatni porusza się bardziej w obrębie schematu niż bazy danych. W tym wpisie nie będziemy się jednak zagłębiać dalej w szczegóły techniczne. Chciałem tylko napisać, że powyższe polecenie może zostać użyte w MS SQL Server ale nie zadziała już w środowisku Oracle.

W naszym środowisku dokonamy poniższych zapytań, aby mieć absolutną pewność:

CREATE DATABASE KomisSamochodowy --tworzymy nową bazę danych

USE KomisSamochodowy --przełączamy się na właściwą bazę
 
CREATE TABLE CarBrand(Id INT, Brand varchar(50), PRIMARY KEY(Id)) -- tworzymy nową tabelę we wskazanej bazie danych

Rezultat pomyślnie wykonanej operacji przedstawia się w następujący sposób: Tworzenie nowej bazy danych

ALTER TABLE

Polecenie ALTER TABLE jest używane do modyfikowania istniejącej struktury tabeli. Działanie to jest nieco ograniczone ponieważ silnik bazy danych nie pozowoli na modyfikacje tabeli jeżeli może to doprowadzić do konfliktu związanego z istniejącymi danymi. W takich przypadkach należy wcześniej zmodyfikować istniejące dane a dopiero wówczas przystąpić do zmiany tabeli. Poniżej najprostszy przykład:

ALTER TABLE CarBrand ADD BrandValuation MONEY
W powyższym przykładzie do tabeli została dodana kolumna BrandValuation.

Drop Table

Ostatnim przykładem w tym artykule jest DROP TABLE. Polecenie to służy do usunięcia wszystkich danych wraz z całą strukturą tabeli. Poniżej przykład pokazujący użycie tego polecenia:

DROP TABLE CarBrand;
Polecenia DROP TABLE trzeba używać z zachowaniem wszelkich środków ostrożności ponieważ możemy doprowadzić do wielu szkód. W większości przypadków polecenia należy używać w trakcie kampanii zwanych database purge - czyli operacji czyszczenia bazy danych ze zbędnych tabel, a co za tym idzie i danych.