Paweł Łukasiewicz
2020-10-20
Paweł Łukasiewicz
2020-10-20
Udostępnij Udostępnij Kontakt
UPDATE

Po dodaniu nowego wiersza do tabeli może się okazać, że potrzebujemy przeprowadzić aktualizację. Oto jak wygląda składnia tego polecenia:

UPDATE HumanResources.Department SET Name='NazwaDepartamentu', GroupName='NazwaGrupy'
Należy wskazać tabele w której chcesz dokonać aktualizacji a następnie przy użyciu polecenia SET określamy nazwy kolumn i pożądane wartości. Powyższy przykład jest dobry ale trzeba mieć na uwadze, że dokonamy aktualizacji każdego wiersza w danej tabeli - takie zachowanie nie jest porządane!

Z pomocą przychodzi nam klauzula WHERE, której używamy tak jak w przypadku standardowej operacji SELECT:

UPDATE HumanResources.Department SET Name='Inżynieria', GroupName='Dział badań i rozwoju'
WHERE NAME='Engineering'
Można również wykorzystać w tym miejscu operatory takie jak AND czy OR:
UPDATE HumanResources.Department SET Name='Inżynieria - Oddział II', GroupName='Dział badań i rozwoju - Oddział II'
WHERE (NAME='Engineering' OR NAME='Inzynier')

Wykonajmy poniższe polecenie na naszej tabeli:

-- wykonanie poniższego polecenia będzie skutkować aktualizacją jednego rekordu
UPDATE HumanResources.Department SET Name='Inżynieria - Oddział II', GroupName='Dział badań i rozwoju - Oddział II'
WHERE NAME='Inzynier'
Spójrzcie na rekord którego DepartmentId = 17: SQL - UPDATE