Paweł Łukasiewicz
2020-08-20
Paweł Łukasiewicz
2020-08-20
Udostępnij Udostępnij Kontakt
Wprowadzenie

Zanim przejdziemy do analizy tego zapytania...

Wszystkie polecenia będę wykonywał w środowisku Microsoft SQL Server Management Studio. W jednym z poprzednich wpisów wspomniałem o bazie danych AdventureWorks. Tworząc bardziej skomplikowane zapytania będziemy bazować na danych w niej zawartych. Bazę możecie pobrać z tej lokalizacji baza danych AdventureWorks.

CREATE DATABASE

Korzystając z dostępnego środowiska możemy utworzyć bazę danych korzystając z menu kontekstowego. Przyznam szczerze, że nigdy nie zrobiłem tego inaczej(pomijając ten wpis). Tematem tego i następnych wpisów nie jest jednak sprawdzanie możliwości środowiska a skupienie się na czystej składni języka SQL.

Samo polecenie jest niezwykle proste. Składnia przedstawia się w poniższy sposób:

CREATE DATABASE NazwaBazyDanych;

W ramach naszego przykładu utworzymy bazę danych o nazwie ‘KomisSamochodowy’:

CREATE DATABASE KomisSamochodowy

Efektem wykonania powyższego zapytania jest utworzenie nowej bazy danych (wcześniej dokonałem importu bazy AdventureWorks): SQL: tworzenie bazy danych

Jeżeli korzystacie ze środowiska Microsoft SQL Server Management Studio pamiętajcie o odświeżeniu listy dostępnych baz danych po wykonaniu powyższego polecenia (w przeciwnym wypadku nie zobaczycie bazy danych na liście): MS SQL Server: odswieżanie listy dostępnych baz danych

Nasza pierwsza baza danych (jeszcze bez tabel) została utworzona. Jaki jest następny krok? Kasujemy...

DROP DATABASE

Nie poznaliśmy jeszcze polecenia pozwalającego na dodanie nowej tabeli do świeżo utworzonej bazy danych - no dobra, poznaliśmy ale pobieżnie. Zanim przejdziemy do kolejnego wpisu pora wykasować istniejącą bazę danych. Składanie jest równie prosta jak w powyższym wypadku:

DROP DATABASE NazwaBazyDanych;

Skasujmy poprzednio utworzoną bazę danych:

DROP DATABASE KomisSamochodowy;

Ponownie odswieżamy widok dostępnych baz danych: SQL: kasowanie bazy danych

Podsumowanie

Podstawowe dwa polecenia za nami. W kolejnym wpisie utworzymy, zmodyfikujemy oraz usuniemy tabelę z naszej bazy danych