Paweł Łukasiewicz
2020-08-15
Paweł Łukasiewicz
2020-08-15
Udostępnij Udostępnij Kontakt
Wprowadzenie

Operatorami są zdefiniowane słowa kluczowe lub znaki używane główne w klauzuli WHERE. Pozwalają one na wykonanie operacji takich jak porównanie oraz działania matematyczne. Ich użycie służy do zdefinowana warunków w instrukcji języka SQL oraz dokonania koniunkcji/połączenia wielu warunków.

W języku SQL wyróżniamy następujące operatory:

  • arytmetyczne;
  • porównujące;
  • logiczne;
  • negujące.

Poniżej omówimy składowe poszczególnych operatorów.

Operatory arytmetyczne

Operator Definicja
+ (dodawanie) bez komentarza
- (odejmowanie) bez komentarza
* (mnożenie) bez komentarza
/ (dzielenie) bez komentarza
% (modulo) Wyznaczanie reszty z dzielenia jednej wartości przez drugą.


Operatory porównania

Operator Definicja
= Sprawdzenie czy wartości po obu stronach operatora są równe czy nie. Jeżeli tak to warunek jest prawdziwy.
!= Sprawdzenie czy wartości po obu stronach operatora są równe czy nie. Jeżeli nie to warunek jest prawdziwy.
<> Sprawdzenie czy wartości po obu stronach operatora są równe czy nie. Jeżeli nie to warunek jest prawdziwy.
> Sprawdzenie czy wartość po lewej stronie operatora jest większa. Jeżeli tak to warunek jest prawdziwy.
< Sprawdzenie czy wartość po lewej stronie operatora jest mniejsza. Jeżeli tak to warunek jest prawdziwy.
>= Sprawdzenie czy wartość po lewej stronie operatora jest większa bądź równa prawej stronie. Jeżeli tak to warunek jest prawdziwy.
<= Sprawdzenie czy wartość po lewej stronie operatora jest mniejsza bądź równa prawej stronie. Jeżeli tak to warunek jest prawdziwy.
!< Sprawdzenie czy wartość po lewej stronie operatora jest nie mniejsza od wartości po prawej stronie. Jeżeli tak to warunek jest prawdziwy.
!> Sprawdzenie czy wartość po lewej stronie jest nie większa od wartości po prawej stronie. Jeżeli tak to warunek jest prawdziwy.


Operatory logiczne

Operator Definicja
ALL Operator służy do porównania wartości ze wszystkimi wartościami w innym zestawie wartości. Warunek jest prawdziwy jeżeli wszystkie wartości pod-zapytania spełniają warunek.
ANY Operator służy do porównania wartości z jakąkolwiek wartością w innym zestawie wartości. Warunek jest prawdziwy jeżeli którakolwiek wartość pod-zapytania spełnia warunek.
AND Operator pozwala na łączenie wielu warunków w klauzuli WHERE.
BETWEEN Operator pozwala na wyszukiwanie wartości, które mieszczą się w zdefiniowanym zbiorze wartości. Definicja zbioru opiera się na wartości minimalnej oraz maksymalnej.
EXISTS Operator pozwala na sprawdzenie czy dany rekord istnieje w pod-zapytaniu.
IN Operator pozwala na określenie wielu wartości w klauzuli WHERE.
LIKE Operator pozwala na porównanie wartości z wartościami podobnymi przy zastosowaniu operatorów wieloznacznych.
NOT Operator negujący służy do odwrócenia znaczenia operatora logiczego z którym jest używany. Prostymi przykładami użycia są: NOT IN, NOT EXISTS, etc.
OR Operator pozwala na łączenie wielu warunków w klauzuli WHERE.
IS NULL Operator pozwala na dokonanie porównania z 'wartością' NULL.
UNIQUE Operator pozwala na przeszukanie każdej tabeli pod kątem niepowtarzalności rekordów.


Podsumowanie

Jesteśmy gotowi na kolejny etap nauki - praktykę

W kolejnych wpisach poeksperymentujemy ze składnią przy wykorzystaniu wiedzy, którą już zdobyliśmy.