Paweł Łukasiewicz
2020-12-10
Paweł Łukasiewicz
2020-12-10
Udostępnij Udostępnij Kontakt
UNION

UNION jest poleceniem umożliwiającym wzajemne łącznie zbiorów. W przeciwieństwie do złączeń, które dołączają dopasowane kolumny, UNION pozwala nam dołączyć niepowiązane wiersze pod warunkiem, że mają taką samą liczbę oraz nazwę kolumn. Składania prezentuje się w poniższy sposób:

SELECT nazwa_kolumny(nazwy_kolumn) FROM nazwa_tabeli
UNION
SELECT nazwa_kolumny(nazwy_kolumn) FROM nazwa_tabeli

Spróbujmy dokonać połączenia zbiorów reprezentowanych przez dwie tabele, tj: HumanResources.Department oraz HumanResources.DepartmentV2:

SELECT Name, GroupName FROM HumanResources.Department
UNION
SELECT Name, GroupName FROM HumanResources.DepartmentV2
Zobaczcie na poniższym zrzucie ekranu ile rekordów zostało zwróconych (duplikaty zostały usunięte): SQL- UNION

Polecenie UNION możesz traktować jako sposób łączenia wyników dwóch zapytań. Komenda ta wyświetli tylko te wyniki w których istnieje unikalny wiersz pomiędzy dwoma zapytaniami. Możesz również użyć składni UNION ALL, aby zwrócić wszystkie dane niezależnie od duplikatów. W tym celu nieznacznie zmodyfikujemy powyższe zapytanie celem porówniania ilości zwróconych rekordów:

SELECT Name, GroupName FROM HumanResources.Department
UNION ALL
SELECT Name, GroupName FROM HumanResources.DepartmentV2
Porównajmy otrzymane wyniki: SQL- UNION ALL