Paweł Łukasiewicz
2019-06-13
Paweł Łukasiewicz
2019-06-13
Udostępnij Udostępnij Kontakt
Wprowadzenie

Jest to kolejny z cyklu krótkich wpisów dotyczących wydajności pisanego kodu. Jeżeli chcecie zapoznać się z wprowadzeniem i/oraz poprzednim arykułem zapraszam do poprzedniego wpisu: C# - String Split

Test porównawczny

W tym wpisie skupimy się na porównaniu następujących sposobów łączenia łańcuchów znaków:

 • string interpolation (interpolacja łańcuchów);
 • string format (formatowanie łańcuchów);
 • string concat (konkatencja łańcuchów);
 • string builder (tworzenie łańcuchów).

Napiszemy krótki test pozwalający na porównianie wydajności wyżej wymienionych metod, które będą operowały na tym samym łańcuchu znaków. Czas każdego z wykonań zostanie zmierzony z pomocą klasy Stopwatch a wyniki wyświetlone na konsoli:

static void Main(string[] args)
{
  string firstPart = "Audi RS6 C7 zostało zapreznetowane w roku 2013";
  string secondPart = "W pod koniec 2015 roku Audi zaprezentowało wzmocnioną odmianę o nazwie RS6 Performance.";
  string result = String.Empty;

  // using System.Diagnostics;
  Stopwatch stopwatch = new Stopwatch();

  // String Interpolation
  stopwatch.Start();
  result = $"{firstPart} {secondPart} W tej wersji RS6 posiada 605 KM i do 100 km/h przyspiesza w 3,7 s";
  Console.WriteLine("Interpolacja: " + stopwatch.ElapsedTicks.ToString());

  // String Format
  stopwatch.Restart();
  result = String.Format("{0} {1} W tej wersji RS6 posiada 605 KM i do 100 km/h przyspiesza w 3,7 s", firstPart, secondPart);
  Console.WriteLine("String.Format: " + stopwatch.ElapsedTicks.ToString());

  // String Concat
  stopwatch.Restart();
  result = String.Concat(firstPart, secondPart, "W tej wersji RS6 posiada 605 KM i do 100 km/h przyspiesza w 3,7 s");
  Console.WriteLine("String.Concat: " + stopwatch.ElapsedTicks.ToString());

  // String Builder
  stopwatch.Restart();
  // using System.Text
  StringBuilder sb = new StringBuilder();
  sb.Append(firstPart);
  sb.Append(secondPart);
  sb.Append("W tej wersji RS6 posiada 605 KM i do 100 km/h przyspiesza w 3,7 s");
  Console.WriteLine("StringBuilder: " + stopwatch.ElapsedTicks.ToString());

  Console.ReadKey();
}

Podsumowanie

Jako rezultat wykonania powyższego kodu możemy zobaczyć: Różne sposoby łączenia łańcuchów w języku C#

Wyniki pokazują, że najszybszym typem łączenia łańcuchów znaków jest String.Concat. Możecie powiedzieć, że różnice są niewielkie – pamiętajcie jednak, że motywem przewodnim tej serii artykułów jest optymalizacja w przypadku przetwarzania 20 milionów rekordów – zaoszczędzenie kilku milisekund na jednej operacji daje niewyobrażalne rezultaty w przypadku tak ogormnej ilości danych.