Paweł Łukasiewicz
2015-07-28
Paweł Łukasiewicz
2015-07-28
Udostępnij Udostępnij Kontakt

Słowo kluczowe yield pozwala na przygotowanie niestandardowych iteracji dokonywanych na kolekcjach. Możemy wyróżnić dwa scenariusze w których użycie słowa kluczowego yield może okazać się przydatne:

 • niestandardowe operacje przeprowadzane na kolekcji bez potrzeby tworzenia kolekcji tymczasowej;
 • przechowywanie informacji o tym co się zdarzyło bądź zmieniło od czasu uruchomienia aplikacji, a ściślej, w trakcie wykonywanie operacji na naszej kolekcji (stateful iteration).


Niestandardowe operacje

Niestandardowe operacje najłatwiej będzie zrozumieć na gotowym przykładzie.
Załóżmy, że mamy prostą listę o nazwie MyList, która składa się z 5 liczb całkowitych: 1, 2, 3, 4, 5. Lista te jest przetwarzana z poziomu głównej metody aplikacji konsolowej, tj. Main().

Nasza metoda Main() będzie przetwarzała elementy listy a następnie wartość danego elementu wypisze w konsoli:

using System;
using System.Collections.Generic;
namespace ListForeach
{
  class Program
  {
    static List<int> MyList = new List<int>();
    static void Main(string[] args)
    {
      FillList();
      foreach (int item in MyList)
      {
        Console.WriteLine(item);
      }
      Console.ReadKey();
      // Wynik działania programu
      // 1
      // 2
      // 3
      // 4
      // 5
    }
    static void FillList()
    {
      MyList.Add(1);
      MyList.Add(2);
      MyList.Add(3);
      MyList.Add(4);
      MyList.Add(5);
    }
  }
}
Skomplikujmy teraz nieco sytuację. Załóżmy, że chcemy w danej kolekcji posiadać tylko liczby większe od 3. Oczywistym jest, że programista doda nową metodę, która wykona sprawdzenie, a wszystkie wartości będzie przechowywał na liście tymczasowej. Następnie dane te zostaną zwrócone i będzie można na nich operować:
static IEnumerable<int> FilterWithoutYield()
{
  List<int> temp = new List<int>();
  foreach (var item in MyList)
  {
    if (item > 3)
      temp.Add(item);
  }
  return temp;
}
Powyższe podejście jest poprawne. Najlepiej byłoby jednak pozbyć się kolekcji tymczasowej. W tym momencie pojawia się słowo kluczowe yield. Poniżej prosty przykład użycia tego słowa kluczowego.
Yield pozwala na powrót do metody wywołującej, metoda wywołująca wykonuje swoje zadanie a następnie następuje powrót do kolekcji w miejscu w którym ta kolekcja została opuszczona. Innymi słowy, yield przenosi kontrolę programu pomiędzy metodą wywołującą a kolekcją.
static IEnumerable<int> FilterWithYield()
{
  foreach (var item in MyList)
  {
    if (item > 3) yield return item;
  }
}

Omówmy dla przykładu dokładny przepływ kontroli:

 • Krok 1 - caller (metoda wywołująca – w naszym przypadku Main()) wywołuje metodę do przetwarzania danych, tj. poszukiwanie wartości większych od 3;
 • Krok 2 – wewnątrz metody wykonywana jest pętla, która przechodzi po kolejnych liczbach, aż znajdzie liczbę większą niż 3. Jak tylko liczba taka zostanie wykryta słowo kluczowe yield przekazuje te dane z powrotem do metody wywołującej;
 • Krok 3 - caller wyświetla wartość tej liczby w konsoli a następnie wchodzi z powrotem do metody w celu poszukiwania kolejnych liczb. Tym razem nie zaczyna wykonywania metody od nowa a dokładnie od miejsca w którym skończył ostatnio. Pamięta stan i zaczyna sprawdzenie od kolejnej liczby, tj. 5. Iteracja dalej odbywa się jak w powyższym punkcie.
Poniżej kompletny przykład wraz z opisem wykonania:
using System;
using System.Collections.Generic;
namespace UsingYield
{
  class Program
  {
    static List<int> MyList = new List<int>();
    static void Main(string[] args)
    {
      // wypełniamy naszą listę danymi
      FillMyList();
      // wywołujemy pętle foreach na naszej metodzie, która zwraca jedynie liczby większe niż 3
      foreach (var item in ListWithYieldReturn())
      {
        // wyświetlamy wartości, które spełniają warunek przez nas zdefiniowany
        Console.WriteLine(item);
      }
      Console.ReadKey();
      // Wynik działania programu
      // 4
      // 5
    }
    static void FillMyList()
    {
      MyList.Add(1);
      MyList.Add(2);
      MyList.Add(3);
      MyList.Add(4);
      MyList.Add(5);
    }
    static IEnumerable<int> ListWithYieldReturn()
    {
      // Przechodzimy po elementach naszej listy
      foreach (var item in MyList)
      {
        // kontrolka do caller'a (metody wywołującej) jest przekazywana jeżeli warunek jest spełniony
        if (item > 3)
          yield return item;
      }
    }
  }
}


Stateful interation

Kolejny przykład musimy nieco bardziej skomplikować. Załóżmy, że chcemy wyświetlić łączną wartość liczb w naszej kolekcji.

Będziemy przeglądać elementy naszej listy od 1 do 5 a w trakcie przeglądania tych wartości będziemy je do siebie dodawać. Zaczynamy od wartości 1, która jako wynik zwraca 1. Następnie przechodzimy do wartości 2 a ogólny wynik w tym przypadku to 3, itd.

Innymi słowy, chcemy przechodzić przez elementy kolekcji oraz zarządzać stanem całkowitym i zwracać tą wartość do naszej metody wywołującej. Zmienna runningTotal będzie cały czas przechowywała starą wartość za każdym razem gdy kontrola zostanie z powrotem przekazana do metody obliczającej sumę:

using System;
using System.Collections.Generic;
namespace YieldState
{
  class Program
  {
    static List<int> MyList = new List<int>();
    static void Main(string[] args)
    {
      FillMyList();
      foreach (var item in RunningTotal())
      {
        Console.WriteLine(item);
      }
      Console.ReadKey();
      // Wynik działania programu
      // 1
      // 3
      // 6
      // 10
      // 15
    }
    static IEnumerable<int> RunningTotal()
    {
      int runningTotal = 0;
      foreach (var item in MyList)
      {
        runningTotal += item;
        yield return runningTotal;
      }
    }
    static void FillMyList()
    {
      MyList.Add(1);
      MyList.Add(2);
      MyList.Add(3);
      MyList.Add(4);
      MyList.Add(5);
    }
  }
}