Paweł Łukasiewicz
2023-11-11
Paweł Łukasiewicz
2023-11-11
Udostępnij Udostępnij Kontakt
Wprowadzenie

Z poprzednich wpisów wiecie, że używanie ChatGPT do pisania kodu może być bardzo przydatne w codziennej pracy, zwłaszcza gdy mówimy o nudnych zadaniach. A jak wygląda sytuacja z debuggowaniem…tutaj chyba nie trzeba komentować: ChatGPT: programowanie - debugowanie kodu

Znalezienie błędu we własnym kodzie może być trudne a jeszcze trudniejsze w kodzie napisanym przez innych.

Tutaj możemy skorzystać z pomocy ChatGPT w celu zaoszczędzenia czasu na debugowanie kodu. Jak już doskonale wiecie, generatywna sztuczna inteligencja wymaga kontekstu a w przypadku tworzenia czy debugowania kodu jest on niezwykle istotny. Warto spróbować zawęzić źródło problemu starając się skorzystać z poniższych kwestii:

 • która część kodu powoduje błąd?
 • czy pojawiają się jakieś komunikaty o błędach?
 • co się dzieje i jakie jest poprawne zachowanie?

Debuggowanie

Wykorzystajmy kod z poprzedniego wpisu, ale wprowadźmy drobne modyfikacje, żeby go zepsuć. Problematyczny kod jest opatrzony komentarzem:

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>Odliczanie dni do wydarzenia</title>
   <style>
     body {
     font-family: Arial, sans-serif;
     display: flex;
     justify-content: center;
     align-items: center;
     height: 100vh;
     margin: 0;
     background-color: #f0f0f0;
     }
     .tile {
     background-color: #4CAF50;
     color: #ffffff;
     padding: 20px;
     margin: 10px;
     border-radius: 10px;
     box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
     text-align: center;
     }
   </style>
  </head>
  <body>
   <div class="tile">
     <h1>Odliczanie dni do wydarzenia</h1>
     <p id="result"></p>
   </div>
   <script>
     function daysUntilEvent(eventDate) {
       var today = new Date();
       var event = new Date(eventDate);
       var timeDiff = Math.abs(event.getTime() - today.getTime());
       var diffDays = Math.ceil(timeDiff / (1000 * 3600 * 24));
       return diffDays;
     }
     
     var eventDate = new Date("2023-12-25");
     // resultElement nie będzie istniał...
     //var resultElement = document.getElementById("result");
     resultElement.textContent = "Pozostało " + daysUntilEvent(eventDate) + " dni do wydarzenia.";
   </script>
  </body>
</html>

Możecie spróbować uruchomić powyższy kod w przeglądarce. W konsoli znajdziecie błąd: ChatGPT: programowanie - modyfikacja styli css

Pora zobaczyć jak ChatGPT poradzi sobie z zadaniem znalezienia błędnego kodu.

Prompt:

Funkcja do odlicznia dni do wydarzenia w poniższym kodzie przestała działać:
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>Odliczanie dni do wydarzenia</title>
   <style>
     body {
     font-family: Arial, sans-serif;
     display: flex;
     justify-content: center;
     align-items: center;
     height: 100vh;
     margin: 0;
     background-color: #f0f0f0;
     }
     .tile {
     background-color: #4CAF50;
     color: #ffffff;
     padding: 20px;
     margin: 10px;
     border-radius: 10px;
     box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
     text-align: center;
     }
   </style>
  </head>
  <body>
   <div class="tile">
     <h1>Odliczanie dni do wydarzenia</h1>
     <p id="result"></p>
   </div>
   <script>
     function daysUntilEvent(eventDate) {
       var today = new Date();
       var event = new Date(eventDate);
       var timeDiff = Math.abs(event.getTime() - today.getTime());
       var diffDays = Math.ceil(timeDiff / (1000 * 3600 * 24));
       return diffDays;
     }
     
     var eventDate = new Date("2023-12-25");
     //var resultElement = document.getElementById("result");
     resultElement.textContent = "Pozostało " + daysUntilEvent(eventDate) + " dni do wydarzenia.";
   </script>
  </body>
</html>


Znajdź przyczynę błędu. W konsoli przeglądarki widzę poniższy komunikat: "resultElement is not defined"
Odpowiedź: ChatGPT: programowanie - modyfikacja styli css

Chyba prościej nie da się wyjaśnić tego co było powodem błędu. My teraz możemy przywrócić nasz "przypadkowo" zakomentowany kod i ponownie przetestować działanie funkcji. Oczywiście wszystko będzie grało!